Unio

Glad for gjennomslag om karakterkrav

Del

Norsk Sykepleierforbund er glade for at Regjeringa nå skjerper kravene til sykepleierutdanningen ved å sette minstekrav om karakteren 3 i matte og norsk.

— Dette er et viktig gjennomslag for oss som vi har kjempet for lenge. God sykepleie krever både solid teoretisk og praktisk kompetanse. Det handler om pasientsikkerhet og kvalitet, sier forbundsleder Eli Gunhild By i NSF.

Helse- og omsorgsministeren har pekt blant annet på utfordringer knyttet til feilmedisinering i helse- og omsorgstjenesten som en bakgrunn for at karakterkravet i matematikk nå styrkes. Målet er at dette kan bidra til å styrke studentenes kompetanse på medikamenthåndtering.
Sykepleierforbundet er positive men hadde ønsket at forslaget også omfattet et tilsvarende krav for engelsk.
- Sykepleie er et internasjonalt fag og forskningsresultater formidles på engelske. Derfor kreves det gode engelskkunnskaper som student i en forskningsbasert utdanning i dag. De skal også etter utdanningen kunne innhente og fornye kunnskap sin. Derfor er det viktig at også dette faget får det samme karakterkravet. Vi vet gjennom forskning at høyere inntakskompetanse gir grunnlag for høyere gjennomføring av utdanningen og bedre resultater, sier Eli Gunhild By.

NSF er også enige i kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksens påstand om at en gjennom å få sterkere kandidater til sykepleierutdanninga, gjør utdanningen bedre.
- Sykepleiere med god teoretisk ballast blir også bedre i praksis. Et slikt forslag vil gjøre at sykepleierne leverer bedre kvalitet, sier Eli Gunhild By.

Det nye karakterkravet er foreslått å gjelde fra studieåret 2018/2019. I forslaget kommer Regjeringa med tre alternativ til hvordan sykepleierutdanningen kan skjerpes. Felles for alle alternativene er kravet om tre i snitt i matematikk.
NSF er positive til forslaget, men ønsker at det også skal omfatte engelsk. Eli Gunhild By sier en ikke har tatt stiling til kravet om 35 skolepoeng, men vil vurdere dette i sitt høringssvar til forslaget.

Kontakter

Kommunikasjonsrådgiver Tore Bollingmo, 92 84 01 77

Om Unio

Unio
Unio
Stortingsgata 2
0158 Oslo

22 70 88 50http://www.unio.no

Unio er Norges nest største hovedorganisasjon med om lag 350 000 medlemmer. Unio er partipolitisk uavhengig, og er en aktiv aktør i arbeidslivspolitikken med et bredt samfunnsengasjement. Vi er opptatt av at offentlige tjenester har god kvalitet. For å oppnå dette er mer penger til tjenestene, økt bruk av kvalifisert personell og bedre lønnsuttelling for utdanning og kompetanse avgjørende. Unio er en pådriver for at en størst mulig del av befolkningen er sysselsatt og at arbeidslivet legger til rette for inkludering og likestilling.

Følg saker fra Unio

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Unio på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Unio

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom