Faroe Petroleum

Fullfinansiert for videre vekst

Del

Faroe Petroleum er nå fullfinansiert for utbyggingen av Brasse, samt de pågående utbyggingene av Oda, Njord Future, Bauge og Fenja. Prosjektene er forventet å øke Faroe Petroleums produksjon fra i underkant av 15 000 fat om dagen nå, til omkring 35 000 i 2021. Selskapet har ambisjoner og potensiale i porteføljen til å øke produksjonen ytterligere.

Faroe har sett en kraftig vekst i 2P reserver de siste årene og i 2017 økte selskapet 2P reservene ytterligere. Til tross for gårsdagens nedsalg i Fenja, økte Faroe 2P reservene i 2017 til 97,7 millioner fat. Produksjonen for 2017 landet på 14 300 fat per dag.

– 2017 ble et veldig godt år for Faroe. Vi leverte godt operasjonelt, og fikk drahjelp fra økte råvarepriser og positiv dreining i markedssentiment. Aldri før har Faroe hatt så store reserver, og selv etter gårsdagens nedsalg i Fenja, bokfører vi en vekst i disse reservene på 20 %, sier Helge Hammer, COO i Faroe Petroleum og sjef for selskapets norske virksomhet.

Faroe Petroleum går inn i 2018 med forventning om fortsatt vekst, og planer om fem nye letebrønner.

–  Sammen med AkerBP er vi i gang med en oppgradering av Tambar feltet. Foreløpige resultater fra to nye brønner tyder på godt potensiale for økt produksjon. Vi er også i gang med lete- og avgrensningsboring på Iris/Hades og Fogelberg, samt at vi planlegger ytterligere tre letebrønner i 2018 i Rungne, Cassidy og Pabow. Det blir et spennende og innholdsrikt år, fortsetter Hammer.

Faroe Petroleum fokuserer virksomheten inn mot etablerte områder på norsk og britisk sokkel. Det gir lave driftskostnader, og reduserer nedsiderisiko i prosjektene. Forventet produksjon ligger mellom 12 000 og 15 000 fat per dag i 2018.

–  I 2017 fikk vi en gjennomsnittlig driftskostnad på omkring $ 27 per fat. I 2018 forventer vi at denne reduseres til mellom $ 23 og $ 27, og at den vil fortsette å synke etter hvert som ny produksjon settes i gang gjennom 2019 og 2020, avslutter Hammer.

-Slutt-

Kontakter

Helge Hammer, COO
+47 952 99 248

Bilder

Lenker

Om Faroe Petroleum

Faroe Petroleum
Faroe Petroleum
Badehusgata 37
N-4014 Stavanger

+ 47 51 21 51 00http://www.fp.fo

Faroe Petroleum Norge AS er datterselskap av Faroe Petroleum Plc. Morselskapet er et uavhengig oljeselskap med hovedkontor i Aberdeen. Selskapet er børsnotert på AIM-listen ved London Stock Exchange med aktivitet på Norsk og Britisk sokkel, samt lisenser på Irsk sokkel.

Faroe Petroleum Plc er medeier i til sammen ti produserende felt i Norge og Storbritannia. På fire av feltene, Trym og Oselvar samt Schooner og Ketch, er selskapet operatør. I 2015 produserte Faroe Petroleum Plc i gjennomsnitt 10 530 fat oljeekvivalenter pr. dag. Omsetningen i 2015 var £ 113 millioner.

Faroe Petroleum Plc hadde pr. 06.desember 2016 87 ansatte fordelt på kontorer i Aberdeen, Great Yarmouth, London og Stavanger.

Følg saker fra Faroe Petroleum

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Faroe Petroleum på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Faroe Petroleum