Medietilsynet

Frist for NRK-utredning utsatt til 9. april

Del

Medietilsynets rapport om NRK og mediemangfold er utsatt til april. – Medietilsynet er godt i gang med arbeidet, der nyhets- og aktualitetstilbudet på nett er det vi kommer til å gå dypest inn i, sier direktør Mari Velsand.

Fra Stortingsmelding 15 (2016–2017) - eit moderne og framtidsretta NRK
Fra Stortingsmelding 15 (2016–2017) - eit moderne og framtidsretta NRK

Bakgrunnen for tilsynets prioritering er at det i overgangen til den digitale medieøkonomien særlig er avisenes tradisjonelle forretningsmodeller som utfordres, og den offentlige debatten rundt NRKs posisjon i det norske mediemarkedet og deres bidrag til mediemangfoldet reflekterer dette.

Som grunnlag for Medietilsynets vurderinger gjøres blant annet innholds- og konkurranseanalyser, der det inngår både kvantitative og kvalitative analyser av omfattende datamateriale og spørreundersøkelser i befolkningen og blant redaktører. I tillegg er det gjort intervjuer med en del redaktører både i nasjonale, regionale og lokale medier.

Medietilsynet samarbeider både med forskningsgrupper knyttet til mediemangfold, mediebruk og publikumsstudier ved Universitetet i Bergen og Menon Economics om analysene, og vi er i ferd med å få på plass et godt grunnlag for å gjøre de vurderingene departementet har bedt oss om. Den opprinnelige fristen for ferdigstillelse av Medietilsynets rapport var 1. mars, men fristen er nå utvidet til 9. april. – Arbeidet er både viktig og omfattende, og jeg er glad for at vi får litt bedre tid på oss til rapporten skal leveres, sier Mari Velsand, direktør for Medietilsynet.

I oppdraget fra Kulturdepartementet ligger det at Medietilsynet skal vurdere tre konkrete forhold: Hvordan NRKs tilbud, sammenlignet med tilbudet til andre aktører, bidrar til innholds- og bruksmangfold, i hvilken grad NRK gjennom samarbeid med andre aktører bidrar til mediemangfoldet, hvordan NRKs innhold, særlig digitalt, påvirker tilbudet til kommersielle aktører – og om tilbudet til publikum derigjennom svekkes.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Fra Stortingsmelding 15 (2016–2017) - eit moderne og framtidsretta NRK
Fra Stortingsmelding 15 (2016–2017) - eit moderne og framtidsretta NRK
Last ned bilde
Mari Velsand, direktør i Medietilsynet. Foto Medietilsynet/Kine Jensen
Mari Velsand, direktør i Medietilsynet. Foto Medietilsynet/Kine Jensen
Last ned bilde

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg saker fra Medietilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Medietilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom