Forsvarsbygg

Forsvarsbygg tildeler kontrakt på Evenes

Del

Det klargjøres for anleggsvirksomhet på Evenes flystasjon. Harstad Maskin AS tildeles kontrakten for å utføre forberedende grunnarbeid til anleggshotellet og byggherrekontor inne på stasjonsområdet.

Forsvarsbygg har gjort en direkteanskaffelse der fire lokale tilbydere deltok, hvor hovedkriteriet var rimeligst pris.
- Ved gjennomgang av de innkomne tilbudene var Harstad Maskin AS rimeligst med kr. 11.778.585,- inkl. mva. forteller Jens Levi Moldstad, i Forsvarsbygg.

Tilrettelegging
For å kunne etablere tilfredsstillende lokaler for både byggherre og entreprenører i utbyggingsfasen, er det behov for å utarbeide et eget riggområde. Området som Forsvarsbygg har valgt ut innebærer at terreng må bearbeides før midlertidig og permanent bygningsmasse kan oppføres.

Denne konkurransen gjelder grunn- og infrastrukturarbeid. Det skal etableres permanente og midlertidige bygg samt parkeringsplasser og veier slik det fremgår av landskapsplan.

Entreprisen vil i hovedsak omfatte:

 • fjerning av vegetasjon
 • landskapsarbeider
 • rivearbeider
 • sprengningsarbeider
 • transport av masser til eget deponi
 • opparbeidelse av underlag for fremtidig rigg og permanent bygg
 • nye VA anlegg
 • hjelpearbeider elektro
 • røropplegg for tele og data
 • opparbeidelse av parkeringsplasser
 • asfaltering

Oppstart av kontraktsarbeider er høsten 2017 og ferdigstillelse sommeren 2018. 

Flere anbud kommer
I høst legges det ut flere anbud som gjelder for Evenes flystasjon. Blant annet for anleggshotell og byggherrekontor. Disse publiseres på Doffin, nettsted for offentlig anskaffelser. https://www.forsvarsbygg.no/no/vi-bygger-og-drifter/byggeprosjekter/kampflybase/byggeprosjekter-kampflybase/konkurranser-pagaende-og-kommende/

Byggherre
Forsvarsbygg planlegger og utvikler Evenes flystasjon som tar i seg Forsvarets behov, og legger til rette for en effektiv operativ virksomhet. Flystasjonen utvikles ut i fra prinsipper om arealeffektivitet, nøkternhet, gjenbruk, standardisering og fleksible løsninger.

Kontaktperson: Seksjonssjef Jens Levi Moldstad, Forsvarsbygg.

Nøkkelord

Kontakter

Forsvarsbyggs pressevakt er tilgjengelig hver dag fra 7-19 og nås på telefonnummer 47 7777 47 eller epost pressevakt@forsvarsbygg.no

Om Forsvarsbygg

Forsvarsbygg
Forsvarsbygg
PB 405 Sentrum
0103 Oslo

815 70 400http://www.forsvarsbygg.no

Forsvarsbygg er eit statleg forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet som utviklar, byggjer, driftar og avhendar eigedom for forsvarssektoren.