Kystverket

Først i verda med trådlaust nettverk til sjøs

Del

Noreg er første nasjon i verda som får på plass maritimt breiband på fartøy og fly i statlig teneste. Dette vil gi muligheiter for informasjonsutveksling som kan være avgjørande for å avgrense skade ved ulykker.

Verdensnyheiten MBR, maritimt breiband er installert på alle fartøy med oljevernutstyr om bord. Her er MBR-antenna (raud ring) om bord på KV Bergen. (Foto: Kystverket)
Verdensnyheiten MBR, maritimt breiband er installert på alle fartøy med oljevernutstyr om bord. Her er MBR-antenna (raud ring) om bord på KV Bergen. (Foto: Kystverket)

Det er norske Kongsberg Seatex og Radionor som har utviklet Maritime Broadband Radio (MBR). I motsetning til tidlegare system vil det maritime breibandet være svært stabilt og ha stor rekkevidde. Det vil mellom anna være mulig å strøyme video i HD-kvalitet.

MBR krev ingen tilkopling til internett for å kunne knytte saman einingane i nettverket, sjølv om det òg er mogeleg å overføre data frå nettverket via internett.

Om bord i fartøy og fly

Kystverket og NOFO (Norsk oljevernforening for operatørselskap) er dei første i verda som tar i bruk den norskproduserte teknologiske nyvinninga. Kystverket installerer breibandet på alle sine oljevernfartøy og på 10 kystvaktfartøy med oljevernutstyr om bord. NOFO gjer det same på sine oljevernfartøy. Overvåkingsflyet LN-KYV, som er eit samarbeidsprosjekt mellom Kystverket, NOFO og Kystvakten, har allereie fått installert MBR om bord.

Styrkar oljevernberedskapen

Ved eit akutt oljeutslepp vil MBR legge til rette for ei betydeleg raskare og betre informasjonsutveksling mellom dei ulike einingane i innsats. Bilete, kart og video vil overføras raskt og tiltak kan setjast i verk på bakgrunn av eit felles etablert, samtidig situasjonsbilete.

- Dette blir ei stor forbetring og fører til at vi kan kommunisere med alle einingane som deltek i ein oljevernaksjon og dele data uavhengig av internett. Ved å bruke MBR kan vi kome raskare i gang med dei rette tiltaka, seier seniorrådgjevar i Kystverket, Kjetil Aasebø.

Kontakter

Bilder

Verdensnyheiten MBR, maritimt breiband er installert på alle fartøy med oljevernutstyr om bord. Her er MBR-antenna (raud ring) om bord på KV Bergen. (Foto: Kystverket)
Verdensnyheiten MBR, maritimt breiband er installert på alle fartøy med oljevernutstyr om bord. Her er MBR-antenna (raud ring) om bord på KV Bergen. (Foto: Kystverket)
Last ned bilde
Teknologien bak MBR er utvikla av norske Kongsberg Seatex og Radionord. (Foto: Kystverket)
Teknologien bak MBR er utvikla av norske Kongsberg Seatex og Radionord. (Foto: Kystverket)
Last ned bilde
Maritimt breiband, MBR, er også på plass på Kystverket overvåkningsfly LN- KYV. (Foto: Kystverket)
Maritimt breiband, MBR, er også på plass på Kystverket overvåkningsfly LN- KYV. (Foto: Kystverket)
Last ned bilde

Om Kystverket

Kystverket
Kystverket
Sorenskriver Bulls gate 3
6002 Ålesund

07847http://www.kystverket.no

Kystverket er ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining. Kystverket arbeider aktivt for ein effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringas behov for framkome og effektive hamner. Kystverket driv førebyggande arbeid og reduserer skadeeffektane ved akutt forureining, og medverkar til ein bærekraftig utvikling av kystsona. Kystverket ligg under Samferdselsdepartementet.

Følg saker fra Kystverket

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kystverket på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kystverket

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom