Nortura

Forhøyede nivåer av listeria i et parti Gilde syltelabber

Del

Nortura ber forbrukere som har kjøpt Gilde syltelabber med siste forbruksdag 23.11.17 om å kaste produktet.

Det ble ikke påvist listeria i det aktuelle partiet i prøver tatt før produktene gikk ut på markedet, men en rutinemessig prøve tatt ved utgått holdbarhetsdato har vist forhøyede nivåer av Listeria monocytogenes.

Av føre var-hensyn bes forbrukere som fortsatt har produktet om å kaste dette. Selv om produktet har gått ut på dato, er syltelabber en sesongvare som noen kan ha liggende i fryseren.

Listeria utgjør normalt ikke en helserisiko for friske personer, imidlertid kan gravide, eldre og immunsvekkede personer være sårbare for bakterien.

Listeria monocytogenes er en bakterie som forekommer naturlig i miljøet, inkludert vann, jord, planter og dyr. Bakterien kan vokse i matvarer, selv ved lagring i kjøleskap. Mattrygghetsregelverket har satt grenseverdier for listeria i matvarer.

Kontakter

Bilder

Om Nortura

Nortura
Nortura
Lørenveien 37
0585 Oslo

03070http://www.nortura.no

Nortura er en av Norges største matprodusenter, med kjente merkevarer som Gilde og Prior.

Vi jobber hver dag for matglede, helse, bærekraft og verdiskaping over hele landet.