Nærings- og fiskeridepartementet

Forenkler betalingen for tilsyn med fiskemottak

Del

Nærings- og fiskeridepartementet viderefører dagens system der fiskemottak må betale en årsavgift for Justervesenet sitt tilsyn med fiskemottak, men med en betydelig forenkling. Under en ny betalingsmodell skal årsavgiften for tilsyn beregnes ut fra verdien av den innveide fisken, slik den fremgår av sluttsedlene.

Fiskeriminister Per Sandberg på besøk på Myre fiskemottak.
Fiskeriminister Per Sandberg på besøk på Myre fiskemottak.

- Tidligere har årsavgiften blitt beregnet ut fra selskapenes omsetning. Under den nye ordningen blir avgiften rettet mer presist mot selskapenes omsetning knyttet til mottak av fisk. Dette er en betydelig forenkling av betalingsmodellen for både bedriftene og for Justervesenet, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Justervesenet får omsetningstallene fra sluttsedlene tilsendt fra Fiskeridirektoratet, som del av samarbeidet mellom etatene.

Den tidligere ordningen hvor fiskemottakene måtte vise revisorbekreftet dokumentasjon for omsetning som ikke knyttet seg til fisk, faller dermed bort. Dette innebærer en betydelig forenkling og kostnadsbesparelse for næringsaktørene og for Justervesenet.

- Regjeringen ønsker å redusere den totale avgiftsbelastningen for bransjen. I fjor ble avgiften for tilsyn med fiskemottak satt ned, nå blir det enklere å betale. Den nye betalingsmodellen som regjeringen nå innfører skal gjøre hverdagen enklere for fiskemottakene, sier fiskeriminister Per Sandberg (FrP).

Bakgrunn i saken

  • Tidligere tok Justervesenets kontrollører betalt for hver kontroll.  Dette ble endret i 2016, slik at Justervesenet i stedet tar inn en årsavgift fra selskapene.
  • I 2017 reduserte departementet den totale avgiftskostnaden for bransjen. Da ble avgiften satt ned fra 0,5 til 0,19 promille av selskapenes omsetning knyttet til mottak av fisk.
  • Nå kommer en ny betalingsmodell, der årsavgiften ikke lenger skal beregnes ut fra selskapenes omsetning, men ut fra verdien av den innveide fisken, slik den fremgår av sluttsedlene.
  • Den nye betalingsmodellen er basert på den reduserte tilsynskostnaden fra 2017. Fra den tidligere betalingsmodellen videreføres også avgiftstaket på 300 000 kroner.
  • Forskriften trer i kraft 23. juli 2018.

Kontakter

Bilder

Fiskeriminister Per Sandberg på besøk på Myre fiskemottak.
Fiskeriminister Per Sandberg på besøk på Myre fiskemottak.
Last ned bilde
Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen på havturne.
Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen på havturne.
Last ned bilde

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom