Bane NOR

Forebygger påkjørsler av tamrein på Nordlandsbanen

Del

Påkjørsler av tamrein på Nordlandsbanen er utfordring for dyrevelferd og en påkjenning for reineierne. Også for togpersonalet og Bane NORs egne mannskaper er slike påkjørsler svært krevende. Bane NOR jobber derfor aktivt med å forebygge påkjørsler, blant annet med særskilte rutiner og nye reingjerder.

Banesjef Bjørn Sørum og reineier Torstein Appfjell inspiserer bygging av reingjerde på Nordlandsbanen. Foto Torstein Fossum / Bane NOR
Banesjef Bjørn Sørum og reineier Torstein Appfjell inspiserer bygging av reingjerde på Nordlandsbanen. Foto Torstein Fossum / Bane NOR

– Jeg opplever at vi har en god dialog med reineierne og at vi sammen jobber for å redusere antall reinpåkjørsler, sier områdedirektør Thor Brækkan i Bane NOR.

Møter

Bane NOR skal i løpet av september-oktober gjennomføre møter med reinbeitedistriktene for blant annet å gjennomgå gjeldende rutiner og tiltak, samt å få tilbakemelding om hvor reineierne planlegger å ha reinen i høst og vinter.

– Hvor reinen befinner seg kan imidlertid fort endre seg på grunn av vær og beiteforhold, sier Brækkan. Det er derfor svært viktig med en tett kontakt mellom reinbeitedistriktene og Bane NOR.

Nye gjerder

Arbeidet med å bygge nye reingjerder på en 25 kilometer lang strekning mellom Mosjøen og Kvalfors pågår nå for fullt. Nå bygges gjerder på en 7,2 km strekning mellom Skog og Kvalfors bru sør for Mosjøen som skal være ferdig før vinteren setter inn. Straks snø- og værforhold tillater det til våren fortsetter byggingen ned til Bjorås tunnel, en strekning på 25,4 kilometer. I tillegg skal et eksisterende gjerde i Holmvassdalen forlenges med 2,4 km mellom Sefrielv og Sefrivatn tunnel.

Til sammen vil Bane NOR i de nærmeste fire årene bygge 44 kilometer med reingjerder til en kostnad på ca 60 millioner kroner. Når denne utbyggingen er ferdig vil det være totalt 63,5 kilometer reingjerder på Nordlandsbanen. Bane NOR vil senere vurdere ytterligere bygging av reingjerder etter 2021.

Viderefører rutiner

Bane NOR viderefører rutinene fra forrige vinter for reinmelding og hvordan påkjørsler håndteres av Bane NORs mannskaper. Når det kommer inn en melding om at rein befinner seg i eller nær sporet innføres redusert hastighet på delstrekninger i en tidsbegrenset periode, slik at føreren har mulighet til å stanse toget. Meldingene kommer fra både reineiere og lokførere.

Påkjenning

– Det vil selvfølgelig få konsekvenser for punktligheten, men vi har vurdert at hensynet til reinen må veie tungt. Reinpåkjørsler er en stor påkjenning både for lokomotivførere, reinere og Bane NORs egne mannskaper, og det ønsker vi å unngå så langt det lar seg gjøre, sier Bjørn Kristiansen, konserndirektør for Kunde- og trafikkdivisjonen i Bane NOR.

 Kristiansen påpeker at det dessverre ikke er mulig å unngå at dyr blir påkjørt på jernbanen, men det jobbes aktivt med å redusere antallet mest mulig.

Fakta om påkjørsler av dyr

Hvert år blir mange dyr påkjørt av tog. Det har mange negative konsekvenser eierne av dyra, for togtrafikken og belaster lokførernes arbeidsmiljø. Bane NOR følger en langsiktig handlingsplan for å redusere antall dyrepåkjørsler på jernbanen (2018-2021).

  • Nordlandsbanen mellom Steinkjer og Bodø topper statistikken om flest dyrepåkjørsler på jernbanen. Det er hovedsakelig elg og rein som blir rammet på denne strekningen.

  • En oversikt siste 10 år viser at antall påkjørte tamrein på Nordlandsbanen varierer fra år til år, og ligger fra ca 200 dyr til ca. 600 dyr i året. Hittil i år er det påkjørt 315 rein.

  • Bane NOR samarbeider tett med beitedistriktene i Trøndelag og Nordland for å forebygge dyrepåkjørsler. Bedre varslingsrutiner er utarbeidet og gjennomgås før flyttesesongen starter på senhøsten.

  • I 2017 etablerte Bane NOR 7,2 kilometer med dobbeltsidig gjerde mellom Lønsdal stasjon og Kjemåga. I inneværende år skal det bygges gjerde mellom Skog og Kvalfors (7,2 km).

  • I 2019 skal jernbanen gjerdes inn på strekningene Kvalfors bru – Bjoråsen, Mosjøen – Laksfors og Sefrielv – Sefrivatn tunnel

År

Antall tamrein

2008

201

2009

216

2010

623

2011

280

2012

429

2013

504

2014

200

2015

435

2016

243

2017

566

2018

315

Nøkkelord

Kontakter

Kjell Bakken 916 57 573

Bilder

Banesjef Bjørn Sørum og reineier Torstein Appfjell inspiserer bygging av reingjerde på Nordlandsbanen. Foto Torstein Fossum / Bane NOR
Banesjef Bjørn Sørum og reineier Torstein Appfjell inspiserer bygging av reingjerde på Nordlandsbanen. Foto Torstein Fossum / Bane NOR
Last ned bilde

Om Bane NOR

Bane NOR
Bane NOR
Biskop Gunnerus' gate 14
0185 Oslo

05280http://www.banenor.no

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering.

Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Følg saker fra Bane NOR

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Bane NOR på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Bane NOR

Bane NOR med intern rapport om Filipstad-ulykken: – Varsle oss dersom noen tar seg inn på sperrede jernbaneområder23.5.2019 19:00:00 CESTPressemelding

Togparkeringen på Filipstad i Oslo, der en ungdom døde og to ble alvorlig skadet den 24. februar i år, viser seg å ha vært oppsøkt av skoleungdom i lengre tid. Nå varsler Bane NOR flere tiltak for å forebygge ulykker og ber om at du varsler hvis du ser eller hører om ferdsel på jernbaneområder. Det kommer fram i en intern rapport som Bane NOR har utarbeidet etter Filipstad-ulykken.

Intern rapport om Filipstad-ulykken23.5.2019 11:07:12 CESTPresseinvitasjon

24. februar døde en ungdom og to ble alvorlig skadet etter å ha klatret på et tog inne på togparkeringsområdet på Filipstad i Oslo. Bane NOR møter foreldreutvalget på Ruseløkka skole torsdag ettermiddag for å legge frem konklusjoner fra en intern ulykkesrapport. De redaksjonene som er interessert kan få en kort presentasjon etter møteslutt, kl. 18.30 på Ruseløkka skole (4. etasje). Selve foreldreutvalgsmøtet er ikke åpent for media.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom