NAF

Folk er lei av dårlige veier

Del

To av tre mener at det viktigste i samferdselspolitikken er å satse på kollektivtransport, mens halvparten av oss mener det viktigste er å vedlikeholde de veiene vi har. – Disse to områdene er de klare vinnerne blant folk, og det de vil at politikerne skal satse mest på, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF.

Godt vedlikeholdte veier er viktig for trygge hverdagsreiser der folk bor spredt.
Godt vedlikeholdte veier er viktig for trygge hverdagsreiser der folk bor spredt.

Etterspørselen etter et godt kollektivtilbud har økt siden NAFs forrige befolkningsundersøkelse for to år siden. I 2015 svarte 62 prosent at de ville prioritere kollektivtransport, mens i 2017 er tallet 65. Prioriteringen av veivedlikehold har derimot gått noe tilbake fra 56 til 51 prosent. Satsing på jernbane har holdt seg på stødige 41 prosent.

- Tallene viser en økende bevissthet om at vi må satse på kollektivløsninger i fremtidens transportsystem, mener Sagedal.

De som mener bedre tilrettelegging for sykkel er det viktigste, har gått markant ned de to siste årene.

- Jeg er overrasket over at sykkelveier får lavere prioritet i årets undersøkelse, sier Sagedal. - Selv om forholdene har blitt bedre de to siste årene, er det en stor jobb som gjenstår, fortsetter hun.

Gode veier er viktigst

Det er naturlig nok flere i storbyene enn i distrikts-Norge som mener kollektivsatsing er det viktigste. Men det som er overraskende er at det er så og si dødt løp mellom satsing på kollektivtransport og vedlikehold av veier i distriktene.

- Folk som bor grisgrendt synes at kollektivtransport er viktig, men spørsmålet er om det er der man skal sette inn støtet for å få flere busser, mener Sagedal. – Godt vedlikeholdte veier kombinert med sikre miljøvennlige biler, er kanskje aller viktigst for å gi trygge hverdagsreiser der folk bor spredt. Dette er den beste medisinen i distrikts-Norge, fortsetter hun.

Flere vil ha miljøvennlige biler

Undersøkelsen viser også at det er en økende miljøbevissthet i befolkningen. Flere mener det er viktig å legge til rette for miljøvennlige biler for å redusere utslipp i år enn i 2015.

- Vi tolker denne økningen til å ha sammenheng med det økende fokuset på dårlig byluft og restriksjoner for dieselbiler. Dette har gjort folk mer bevisste på at miljøvennlige biler er bra, sier Inger Elisabeth Sagedal.

Tabell: Av de følgende tiltakene, hvilke mener du politikerne bør prioritere

2017 2015
Satsing på kollektivtransport 65 % 62 %
Vedlikehold av eksisterende veier 51 % 56 %
At byer og tettsteder blir bedre tilrettelagt for sykling 33 %  42 %
Mer satsing på jernbane 41 % 41 %
Utbygging av nye veier 35 % 35 %
Tilrettelegging for miljøvennlige biler for å redusere utslipp 21 % 15 %
Utbygging av ferjetilbudet 4 % 5 % 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Godt vedlikeholdte veier er viktig for trygge hverdagsreiser der folk bor spredt.
Godt vedlikeholdte veier er viktig for trygge hverdagsreiser der folk bor spredt.
Last ned bilde

Om NAF

NAF
NAF
Østensjøveien 14
0609 Oslo

08505http://www.naf.no

Hver tiende nordmann og 25 prosent av alle personbileiere er medlem i NAF. Dette gjør oss til Nordens største interesse- og forbrukerorganisasjon med over 500 000 medlemmer. Organisasjonen er landsomfattende med 71 lokalavdelinger, 360 ansatt og ca. 2000 frivillige. NAF er en engasjert og markant samfunnsaktør som arbeider aktivt for at norske trafikanter skal kunne reise sikkert, effektivt og miljøvennlig. NAFs virksomhet omfatter kontroll og testing av biler ved 44 NAF-sentre, trafikkopplæring, veihjelp, reise, handel, juridisk bistand og forbrukerrådgivning m.m. Etter avtale med Vegdirektoratet driver NAF 27 øvingsbaner i Norge.

Følg saker fra NAF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NAF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra NAF

Feil at økt avgift på fossilbiler vil gi flere elbiler på veiene5.4.2018 21:40Pressemelding

Høyre skal ta stilling til et forslag som vil gjøre nye diesel- og bensinbiler dyrere. Målet skal være at flere kjøper seg elbil. - Flere elbiler på veiene avhenger av to ting: At prisen på batteriene går ned, og at rekkevidden på elbilene går opp. Når vi vet at økte avgifter på fossilbiler spiller liten eller ingen rolle, blir dette å holde bilkjøperne for narr, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom