Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Flomutsikter mot helgen

Del

Snøsmelting og til dels mye regn ga flere flomstore elver i Sør-Norge forrige uke, spesielt på deler av Østlandet og Sørlandet. Nå mot langhelgen viser våre prognoser at det er størst sannsynlighet for flomvannføringer i noen av de større vassdragene på indre strøk av Vestlandet som for eksempel Opo, Kinso, Vosso og Flåmselvi samt i Gaula i Sør-Trøndelag. Her ventes vannføringer opp mot nedre grense for flomvarsel i løpet av kommende helg.

Også i andre elver fra Trøndelag og sørover med nedbørfelt hvor det fortsatt ligger mye snø, ventes det økende vannføringer, men ikke flomvannføringer. 

Årsaken til vannføringsøkningen er varmere vær og litt regn. Flomvarslingen vil følge utviklingen nøye gjennom helgen. Litt kaldere eller varmere vær, og mer eller mindre regn enn onsdagens værvarsler tilsier, kan gi store utslag i vannføringsprognosene for de neste dagene. Eventuelle flomvarsler vil bli publisert på www.varsom.no.

Det er mulig å abonnere på naturfarevarsler fra varsom.no, på abonner.varsom.no

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Nye forskrifter sikrer strømforsyning til husholdningene og vil føre til lavere avkastning for nettselskapene28.6.2018 11:56Pressemelding

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) foreslår flere endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Endringene innebærer en reduksjon av referanserenten, økning i KILE for husholdninger og en håndtering av feil i inntektsrammevedtak som ivaretar nettkundene bedre. Forslagene underbygger formålet om en effektiv drift, utnyttelse og utvikling av strømnettet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom