Fiskebåt

Fiskebåt skuffa over oljevedtak

Del

Miljøverndepartementet opnar for at Statoil kan bore etter olje på Vikingbanken. Styreleiar i Fiskebåt, Jonny Berfjord er skuffa.

- Vi er skuffa ovar at departementet prioriterer oljeinteressene framfor fiskeri. Vi hadde venta at klagen vår på vedtaket frå Miljødirektoratet skulle få medhald i departementet. Dette er eit område som har vore stengt for fiske i fleire år, for å verne om fiskeinteressene i området, seier Berfjord.

Eit samla fiskerimiljø med Fiskebåt, Fiskarlaget, Fiskeridirektoratet og Havforskingsinstituttet, har gitt klare råd mot oljeaktivitet i det aktuelle området.

Feltet rundt Viktingbanken er eit viktig gytefelt for Tobis. Fisken held til på sandbotn og ligg i stor grad av tida nedgravd i botnen. Området har i fleire år vore stengt for fiske, for at bestanden av tobis skal få bygge seg opp igjen.

- Det framstår difor som merkeleg at Statoil no får løyve til aktivitet med fare for utslepp, berre 300 meter frå eit tobisfelt, seier Berfjord.

Kontakter

Om Fiskebåt

Fiskebåt
Fiskebåt
Røysegata 15
6003 Ålesund

70 10 14 60http://www.fiskebat.no

Fiskebåt - havfiskeflåtens organisasjon, jobber for en miljøvennlig og lønnsom fiskeflåte, som leverer sunn mat fra bærekraftige bestander i verdens reneste havområder. 

Følg saker fra Fiskebåt

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Fiskebåt på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Fiskebåt

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom