Lotteri- og stiftelsestilsynet

Fire milliarder kroner årlig fra norske stiftelser

Del

Norske stiftelser mener de har delt ut 4 milliarder kroner til samfunnet i 2014. Dette er en økning på 1 milliard kroner sammenlignet med tidligere undersøkelser. De nye tallene kommer fram i en temaundersøkelse som Stiftelsestilsynet har gjennomført. Samtidig viser undersøkelsen at styremedlemmer i norske stiftelser yter mye til det norske samfunnet i form av frivillig og ideelt arbeid.

Avdelingsdirektør i Stiftelsestilsynet, Siw Heggedal Longvastøl.
Avdelingsdirektør i Stiftelsestilsynet, Siw Heggedal Longvastøl.

-Vi har gjennom flere temaundersøkelser de siste årene fått ny innsikt i hva norske stiftelser bidrar med til samfunnet. Alle viser at de er en betydelig økonomisk kraft i samfunnet vårt, sier Siw Heggedal Longvastøl, avdelingsdirektør i Stiftelsestilsynet.

Mens utdelingene til stiftelsenes formål kom opp i 4 milliarder i 2014, så var det i 2011 tilført 3,0 milliarder kroner fra stiftelses-Norge. Året før var tallet 3,2 milliarder og i 2009 2,7 milliarder. I tillegg kommer formålsrealisering som ikke lar seg kvantifisere på samme måte.

Undersøkelsen fra Stiftelsestilsynet viser også at de fleste styrene – sju av ti – ikke tar styrehonorar. I tillegg gjør de mye av jobben selv. Av de som tar honorar, er nivået stort sett lavt. Bare i noen få større stiftelser blir det betalt ut høye honorar. Dette betyr etter Stiftelsestilsynets oppfatning at pengene i det alt vesentlige går til det de skal, nemlig formålene.

-I arbeidet med undersøkelsen har vi ikke tatt stilling til hva som er rett nivå på styrehonorar i ulike stiftelser. Vi viser til stiftelsesloven som sier at godtgjørelse skal stå i rimelig forhold til det arbeid og ansvar for følger med vervet eller stillingen, sier Heggedal Longvastøl.

Målet med undersøkelsen har vært å kartlegge de kostnadene norske stiftelser har til styre og administrasjon, samt hvor mye de bidrar med til samfunnet i kroner.

 
Du finner rapporten fra Temaundersøkelsen 2016 her.

For ytterligere kommentar eller informasjon, kontakt:
Avdelingsdirektør i Stiftelsestilsynet, Siw Heggedal Longvastøl.
E-post:
shl@stiftelsestilsynet.no
Mobilnr. +47 900 74 974

Foto av Siw Heggedal Longvastøl er tilgjengelig på Flickr

Bilder

Avdelingsdirektør i Stiftelsestilsynet, Siw Heggedal Longvastøl.
Avdelingsdirektør i Stiftelsestilsynet, Siw Heggedal Longvastøl.
Last ned bilde

Om Lotteri- og stiftelsestilsynet

Lotteri- og stiftelsestilsynet
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Storehagen 1B
6800 FØRDE

57 82 80 00https://lottstift.no/nb/

Lotteritilsynet

Lotteritilsynet ble opprettet 1. januar 2001 og er et tilsynsorgan for forvaltning og kontroll av private lotterier og statlige spill. Bakgrunnen var et ønske fra Stortinget om å få bedre kontroll med det voksende markedet for spill og lotterier i Norge.

Lotteritilsynet har ansvaret for tilsynet med Norsk Tipping og Norsk Rikstoto, foruten spillansvar og kontroll av markedet, for eksempel av ulovlig markedsføring, ulovlige pengespill og pyramider. Kampfiksingsenheten hører også til i avdelingen.

Lotteritilsynet jobber også med lotteritillatelser og regnskapskontroll, men skal også godkjenne entreprenører og kontrollere bingosektoren. I tillegg har avdelingen ansvar for fordeling av momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner, både den alminnelige ordningen og moms ved bygging av idrettsanlegg. Denne avdelingen har også ansvar for tilsyn med Grasrotandelen.

Stiftelsestilsynet

Stiftelsestilsynet ble opprettet 1. januar 2005 og overtok ansvaret som Fylkesmannen tidligere hadde for stiftelser. Stiftelsestilsynet har etter stiftelsesloven ansvar for tilsyn og kontroll med alle stiftelser i Norge. Det samme gjelder behandling av søknader fra stiftelser om registrering og endring. Det er ca. 6700 stiftelser i Norge. Stiftelsestilsynet har i tillegg enkelte andre avgrensede ansvarsområder, som ikke gjelder stiftelser.

Følg saker fra Lotteri- og stiftelsestilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Lotteri- og stiftelsestilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Lotteri- og stiftelsestilsynet

6 av 10 vet ikke at utenlandske spillselskaper ikke har lov til å reklamere i Norge13.6.2016 14:50:16 CESTPressemelding

I en ny spørreundersøkelse fra Respons Analyse kommer det frem at forvirringen rundt det norske regelverket for utenlandske pengespillselskaper er stor. Nå intensiverer Lotteritilsynet informasjonsarbeidet. Lotteritilsynet har sendt ut en veileder til alle som har fått eller kan få en henvendelse fra et utenlandsk spillselskap om at et samarbeid med disse kan være ulovlig, og at det kan føre til at flere nordmenn får problemer med pengespill.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom