Gabler

Finanskonsernet Gabler AS kjøper DNB Pensjonstjenester AS

Del

DNB Pensjonstjenester AS er et konsulent- og aktuarselskap for bedrifter som forvalter pensjonsmidlene i egne pensjonskasser. I tillegg foretar selskapet beregninger av pensjonsforpliktelser til ytelsespensjonskunder i DNB Livsforsikring.

Selskapet hadde en omsetning på 35 millioner i 2015 og har nå syv ansatte.

- Kjøpet av virksomheten er en milepæl for oss, sier konsernsjef Olav Rune Øverland i Gabler.

- Selv om ytelsespensjon som ordning er på vei ut, kan det ta femti år før den er faset helt ut. Gabler har en moderne og effektiv teknologi for pensjonsadministrasjon. Vi vil etter dette oppkjøpet håndtere ytelsesordninger og fripoliser for over 300.000 arbeidstagere og pensjonister. Dette området vil være god forretning for oss i mange år. Vår virksomhet har gjennom de siste 16 årene vokst til å bli Norges største uavhengige selskap innenfor pensjonsadministrasjon.

- Nå får vi syv nye kollegaer i Oslo og vil ansette flere i Bergen, sier han.

Overtakelsen betyr at åtte pensjonskasser med over 35 000 medlemmer, som i dag administreres av DNB Pensjonstjenester, vil få sin pensjonsordning administrert av Gabler.

- Administrative tjenester til ytelsesbaserte pensjonskasser og verdsettelse av pensjonsforpliktelser vil ikke være et satsingsområde for DNB fremover. Gablers kompetanse og erfaring sikrer våre kunder en langsiktig løsning, og jeg er trygg på at kundene vil bli ivaretatt på en god måte, sier Anders Skjævestad, administrerende direktør i DNB Livsforsikring AS.

- Jeg er også glad for at de ansatte kommer inn i et miljø med mange dyktige kollegaer med et sterkt faglig fokus på pensjonskasser og pensjonsberegninger, understreker Skjævestad. Gabler overtar alle ansatte i virksomheten.

Gabler i vekst

Gabler har etter dette oppkjøpet 110 ansatte og kontorer i Oslo og Bergen. Selskapet har hatt en sterk vekst de siste årene og forventer en økning i omsetning fra 170 millioner i 2015 til rundt 220 millioner i 2016.

Gabler leverer tjenester innenfor pensjonsadministrasjon, aktuar-, regnskap- forsikringsmegling og investeringstjenester. Gablers kunder består av rundt 60 pensjonskasser, flere av Norges største finansinstitusjoner og virksomheter, kommuner og energiselskaper, stiftelser og investeringsselskaper.

Kontaktpersoner

Konsernsjef i Gabler AS Olav Rune Øverland, tlf. 950 35 231,
Administrerende direktør DNB Livsforsikring AS Anders Skjævestad, tlf. 934 07 403

Gabler har nærmere 50 pensjonskasser som kunder, og samlet har disse pensjonsforpliktelser på ca. 130 milliarder kroner. Over 20.000 pensjonister får månedlig pensjoner utbetalt gjennom våre administrasjonssystemer.
Gabler har rundt 60 kunder innen virksomheten investeringsrådgiving. Gjennom løpende oppfølgingsavtaler og depottjenester er nærmere 60 milliarder kroner investert hos norske- og internasjonale forvaltere.

Kontakter

Bilder

Dokumenter

Om Gabler

Gabler
Gabler
Henrik Ibsens gate 100
0255 Oslo

24 13 07 00http://www.gabler.no

Gabler leverer resultater og skaper muligheter gjennom vår kompetanse innen pensjon, investering og forsikring.

Gabler er en kompetansebedrift innen områdene pensjon, investeringer og forsikring. Våre kunder består av rundt 60 pensjonskasser, flere av Norges største finansinstitusjoner og virksomheter, kommuner og energiselskaper, stiftelser og investeringsselskaper. Fra starten i 1988 har vi vokst til over 115 ansatte, har over 200 millioner kroner i omsetning og leverer gode resultater for både kunde og eiere.

Følg saker fra Gabler

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Gabler på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Gabler

Grønne investeringer: Keiserens nye klær eller godt tiltak?6.3.2017 14:05Aktuelt

Gabler er skeptisk til en del av markedsføringen av grønne investeringer. Samtidig arbeider vi hardt for bærekraftige investeringer, og vi mener at vi har oppnådd gode resultater av innsatsen. Gabler har vært pådriver for at allerede etablerte dyktige kapitalforvaltere skal starte fond som skal følge ekskluderingslisten til Oljefondet. Det er nå plassert mange milliarder i disse fondene. Vi mener denne metode gir mest bærekraft i forhold til innsatsen, og samtidig bedre avkastning. Ekskluderingsmetoden Statens Pensjonsfond Utland (SPU) har utviklet sin metode for etiske og miljømessige investeringer. Den er anerkjent og gir resultater. Den er også målbar og således et godt verktøy. Spesielt nå blir den miljømessige effekten god fordi industrielt kull er kommet på ekskluderingslisten. Ekskludering kan synes som en passiv tilnærming, men etikkrådet som utarbeider ekskluderingslisten arbeider svært aktivt og gjør mye «usynlig» arbeid. Ekskludering er siste utvei når andre virkemidler har

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom