Utdanningsdirektoratet

Færre barn må vente på barnehageplass

Del

Ved utgangen av 2017 var det nesten 2200 færre barn på venteliste for barnehageplass sammenlignet med 2016. Totalt var det 6169 barn som ventet på plass.

Retten til plass ble i 2017 utvidet til å gjelde alle ett-åringer som er født før 1. desember. Alle landets kommuner oppfyller retten til plass, og nesten halvparten av barna på venteliste er 0 år eller 1-åringer født etter fristen. Private barnehager tar inn over dobbelt så mange barn uten rett til plass sammenlignet med de kommunale.

- Vi synes det er positivt at færre barn må vente på barnehageplass. Mye tyder på at mange kommuner nå i større grad har et fleksibelt barnehageopptak som bidrar til å gjøre hverdagen enklere for mange familier, sier Hilde Hjorth-Johansen, fungerende avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet.

Flere barnehager oppfyller kravet om pedagogisk bemanning

77 prosent av barnehagene oppfyller kravet om pedagogisk bemanning, noe som er en økning på 3 prosentpoeng fra 2016. Det skal være minst en pedagogisk leder per 9 barn under 3 år og minst en pedagogisk leder per 18 barn over tre år. Fra 1. august 2018 blir pedagognormen i barnehagene skjerpet. Da skal det være minst en pedagogisk leder per 7 barn under tre år, og minst en pedagogisk leder per 14 barn over tre år.

Les "Tall og analyse av barnehager 2017"https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/tema/tall-og-analyse-av-barnehager-2017/
Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Utdanningsdirektoratet

Utdanningsdirektoratet
Utdanningsdirektoratet
Postboks 9359 Grønland
0135 Oslo

23 30 12 00http://www.udir.no

Utdanningsdirektoratet skal sikre at den nasjonale utdanningspolitikken iverksettes. Slik får barn, unge og voksne et barnehagetilbud og en opplæring av høy kvalitet. Vi er underlagt Kunnskapsdepartementet og har kontorer i Oslo, Tromsø, Molde og Hamar.

Følg saker fra Utdanningsdirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Utdanningsdirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Utdanningsdirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom