AAF

Enighet i lønnsoppgjøret mellom AAF og HK

Del

Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening er fornøyd med oppgjøret som har resultert i en moderniseringen av lønnssystemet.

Implementering av nye lønnsbestemmelser var den viktigste saken i oppgjøret. mellom Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening (AAF) og Handel og Kontor (HK). Det nye lønnssystemet vil være et godt virkemiddel for lønnsfastsettelse og solidarisk lønnsutvikling i foretakene. Systemet vektlegger etableringen av en lokal lønnspolitikk som er tilpasset foretakets forhold og behov.

- Vi har tillit til at arbeidsgiver og tillitsvalgte lokalt finner gode løsninger for overgangen til det nye lønnssystemet. Det nye lønnssystemet vil også bidra til å styrke det lokale partssamarbeidet, sier direktør i AAF Astrid Rødsand. 

Partene ble enige om et økonomisk resultat på linje med arbeidslivet forøvrig.

- Det har vært krevende forhandlinger hvor begge parter har bidratt. Jeg ønsker å takke HK for en god og konstruktiv dialog i forhandlingene, noe som resulterer i et felles løft på vårt område, avslutter direktør Astrid Rødsand.

Bilder

Om AAF

AAF
AAF
Youngstorget 4
0181 Oslo

+47 481 85 004http://www.aaf.no/

Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening

Medlemmene i AAF er foretak eller organisasjoner som har tilknytning til arbeiderbevegelsen, herunder LO og tilsluttede forbund, regionskontorer, avdelinger, fagforeninger, politiske partier, institusjoner og forretningsforetak.

AAF har som hovedoppgave å ivareta medlemmenes felles arbeidsgiverinteresser. Dette innebærer ansvar for forhandlinger, informasjons- og rådgivingsarbeid og å medvirke til utviklingen av en god ledelses- og personalpolitikk basert på arbeiderbevegelsens verdier.

AAF legger vekt på å skape gode møteplasser for kompetanse- og erfaringsutveksling med mål om å skape faglig fellesskap lederne imellom og mest mulig enhetlig tolkning og håndtering av lover og avtaleverk. 

Følg saker fra AAF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra AAF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra AAF

Vi må tenke nytt om etter- og videreutdanning19.11.2018 10:10:43 CETPressemelding

Flere mangler kompetanse for å mestre jobben sin. Den 14. november arrangerte AAF, HK i Norge og Kompetansefondet HK-AAF konferansen «Kart og Kompetanse. Hvordan navigere i et arbeidsliv i endring?». Temaene som ble belyst var utviklingstrekk i arbeidslivet, hvilke jobber som vil være mest attraktive, hvordan kartlegge og utvikle de ansattes behov for kompetanse, og hvilke kompetansetiltak som virker og hvorfor.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom