Olav Thon Eiendomsselskap

En god start på året for Olav Thon Eiendomsselskap - Kvartalsrapport Q1

Del

Olav Thon Eiendomsselskap hadde en betydelig resultatvekst fra samme periode i fjor.

Hovedpunktene i kvartalsrapporten er som følger: 1

  • Konsernets leieinntekter beløp seg til 556 millioner kroner (493). Ved kvartalsskiftet var årlig leieinntektsnivå 2.330 millioner kroner (2.020), og ledigheten var 3 % (2).
  • Resultat før skatter beløp seg til 636 millioner kroner (306).
  • Netto kontantstrøm fra driften var 268 millioner kroner (230).
  • Ved kvartalsskiftet var konsernets egenkapitalandel 37 % (39), og bokført egenkapital pr. aksje økte i kvartalet til 135 kroner (123).
  • Konsernets likviditetsreserve ved kvartalsskiftet var 3.924 millioner kroner (5.460).
  • Omsetningen i kjøpesenterporteføljen som eies av konsernet var 10,2 milliarder kroner (8,6).

1)Tallene i parentes er tall fra samme periode/tidspunkt i fjor.

Du kan lese hele rapporten her, eller laste ned dokumentet vedlagt i artikkelen.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Dokumenter

Lenker

Om Olav Thon Eiendomsselskap

Olav Thon Eiendomsselskap
Olav Thon Eiendomsselskap
Stenersgata 2A
0184 Oslo

23 08 00 00http://www.olt.no

Olav Thon Eiendomsselskap ASA ble etablert i 1982, og selskapets aksjer ble notert på Oslo Børs i 1983.

Siden 1982 har selskapet gjennomgått en betydelig vekst og årlig leieinntektsnivå for selskapets eiendommer har økt fra opprinnelig 27 til 2.850 millioner kroner ved inngangen til 2017. Selskapets børsverdi har i samme periode økt fra 200 millioner kroner til 17 milliarder kroner.