Universitetet i Oslo

Eiendomsavdelingen ved UiO slutter seg til ti strakstiltak for byggeiere

Del

Universitetet i Oslo er først blant landets universiteter og høyskoler til å slutte seg til Eiendomssektorens strakstiltak. – Nå lanserer vi Miljø- og klimastrategi for UiOs eiendomsvirksomhet, og da passer det fint å slutte seg til strakstiltakene i Eiendomssektorens veikart mot 2050, sier John Skogen, direktør for Eiendomsavdelingen ved UiO.

For Eiendomsavdelingen handler dette både om energibruk, materialbruk, avfallshåndtering, transport og forurensing samt en effektiv arealbruk. 
– Som profesjonell eiendomsaktør er det naturlig å vektlegge miljø og bærekraft.  Veikartets strakstiltak inngår slik som en naturlig del av den systematiske oppfølgingen av den nye miljø- og klimastrategien vår, forteller Skogen.

De ti strakstiltakene

Tiltakene er anbefalt i Eiendomssektorens veikart mot 2050. Den er utarbeidet av bransjeforeningen Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse og er en anbefaling til eiere av yrkesbygg om hvilke valg de bør gjøre på kort og lang sikt for at eiendomssektoren skal bidra til et bærekraftig samfunn i 2050. Oppfølgingen av strakstiltakene vil inngå i arbeidet med å implementere den nye miljø- og klimastrategien for UiOs eiendomsvirksomhet.

Miljø- og klimastrategien

I Rom for et fremragende, grønt universitet – og for kunnskapsbyen Oslo. Masterplan for universitetets eiendommer, er det satt mål og prinsipper for UiOs eiendomsutvikling, forvaltning og drift.

Som en videreføring av masterplanen vedtok universitetsstyret nylig en ny miljø- og klimastrategi for UiOs eiendomsvirksomhet som nå skal implementeres.

Eiendomssektorens veikart mot 2050 har vært en viktig inspirasjonskilde i arbeidet med strategien. Med strakstiltakene og den nye miljø og klimastrategien plasserer UiO og Eiendomsavdelingen seg der vi skal være, blant de ledende, profesjonelle og grønne eiendomsaktørene, sier John Skogen. 

Grønn byggallianse om tilslutningen

Katharina Bramslev, daglig leder i Grønn Byggallianse sier: - Vi er svært glade for nå å ha med Eiendomsavdelingen ved Universitetet i Oslo blant eiendomsaktørene som har gitt sin tilslutning til Veikartet for Eiendomssektoren mot 2050. Med sin signatur tilkjennegir de en intensjon om å arbeide systematiske med miljø og klima på tvers av sin virksomhet. Når vi setter oss ned sammen om et års tid regner vi med å se både eksempler på konkrete tiltak som er iverksatt og en plan for den videre implementeringen av tiltakene. Vi er godt kjent med den nye miljø- og klimastrategien og har store forhåpninger til det videre arbeidet og samarbeidet, avslutter hun.

Fakta om Universitetet i Oslos eiendomsvirksomhet
Universitetet i Oslo forvalter noen av landets flotteste bygninger og anlegg

  • Eier 107 bygninger
  • Bygningsmasse egne eiendommer 472 000 m2
  • Bygningsmasse eide eiendommer 110 000 m2
  • Rundt 70 % av fasadene og en del interiører er vernet eller fredet.
  • Alt fra moderne laboratoriebygninger, læringssentre og omfattende IT-infrastruktur, til store vernede campusområder og fredede nasjonale kulturskatter.

Vedlagt foto

Eiendomsdirektør ved UiO, John Skogen

Universitetsplassen

Rehabilitert Sophus Bugges hus

For mer informasjon:                                                                                                                                                     

Miljø- og klimastrategi for UiOs eiendomsvirksomhet

Rom for et fremragende, grønt Universitet – og for kunnskapsbyen Oslo. Masterplan for UiOs eiendommer 

Eiendomssektorens veikart mot 2050

Kontakter

Kontaktinformasjon UiO:
Eiendomsdirektør John Skogen, john.skogen@admin.uio.no, mobil: 909 12 252
Miljøsjef Jorulf B. Silde, j.b.silde@admin.uio.no, mobil: 957 20 116
Kommunikasjonsrådgiver Elisabeth H. Todal, e.h.todal@admin.uio.no, mobil: 900 81 079

Kontaktinformasjon Grønn Byggallianse:
Daglig leder Katharina Bramslev: katharina.bramslev@byggalliansen.no, 977 58 897

Bilder

Om Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo
Universitetet i Oslo
Problemveien 7
0316 OSLO

+47 22 85 50 50http://www.uio.no

Universitetet i Oslo er internasjonalt rangert som Norges fremste universitet, og har gitt og gir vesentlige bidrag til landets forskning, innovasjon og utdanning. Med 27 000 studenter og 6 000 tilsatte har UiO 8 fakultet, 2 museum og flere sentre. 

Følg saker fra Universitetet i Oslo

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Universitetet i Oslo på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Universitetet i Oslo

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom