SINTEF

Disputerer om klimatilpasning av store tretak

Del

SINTEF-forsker Lars Gullbrekken disputerer for doktorgraden ved NTNU 3. mai om klimatilpasning av luftede, store tretak.

Illustrasjonen viser eksempel på moderne, luftet tak med kompleks takform, hvor luftingen er gitt spesiell oppmerksomhet i prosjekteringen. Ill.: Norgeshus
Illustrasjonen viser eksempel på moderne, luftet tak med kompleks takform, hvor luftingen er gitt spesiell oppmerksomhet i prosjekteringen. Ill.: Norgeshus

Luftede skrå tretak er en vanlig konstruksjon i Norge. Takene må luftes for å unngå problemer med blant annet snøsmelting og ising i takrenner og nedløp. Doktorgradsarbeidet til Lars Gullbrekken, utført som en del av forskningssenteret Klima 2050, har resultert i anbefalte minimumskrav til lufting for lengre og flatere tak enn de som dekkes av Byggforskserien i dag. 

Nødvendig klimatilpasning

Byggforskserien beskriver dokumenterte løsninger for oppbygging av luftede, skrå tretak. Her presenteres løsninger for tak med lengde fra raft til møne på inntil 15 meter og med takvinkel ned til 10-15°. Med økt fokus på små klimagassutslipp øker interessen for å bygge tretak som går ut over rammene gitt i Byggforskserien.  

Lars Gullbrekken har studert muligheten for å bygge lengre og flatere luftede tretak tilpasset norsk klima. Hovedmålet med studien har vært å øke kunnskapen om ventilering av luftespalten under taktekningen. 

Det er hovedsakelig to årsaker til at luftespalten under taktekningen må luftes; for å unngå oppvarming av taktekningen og dermed smelting av snø på taket som fryser igjen på de kaldere lavere delene av taket, og for å ventilere ut fukt fra konstruksjonen.

Lengre og flatere tak

Dagens moderne takkonstruksjoner bygget i henhold til gjeldende Byggteknisk forskrift (TEK17) er godt isolerte og slipper dermed mindre varme ut i luftespalten sammenlignet med eldre takkonstruksjoner. Luftebehovet for å unngå snøsmelting er derfor redusert for moderne tak. Dette muliggjør også bygging av lengre luftede tretak uten at snøsmelting og isdannelse ved raft blir et problem. 

Avhandlingen har tittelen "Climate adaptation of pitched wooden roofs", og disputasen vil bli holdt torsdag 3. mai kl. 13.15 i hovedbygget, Gløshaugen, Trondheim. Prøveforelesningen er kl. 10.15 samme sted.

Prøveforelesning og disputas er åpne for alle interesserte.

Les mer på klima2050.no

Kontakter

Bilder

Illustrasjonen viser eksempel på moderne, luftet tak med kompleks takform, hvor luftingen er gitt spesiell oppmerksomhet i prosjekteringen. Ill.: Norgeshus
Illustrasjonen viser eksempel på moderne, luftet tak med kompleks takform, hvor luftingen er gitt spesiell oppmerksomhet i prosjekteringen. Ill.: Norgeshus
Last ned bilde

Om SINTEF

SINTEF
SINTEF
Strindveien 4
7034 Trondheim

73 59 30 00http://www.sintef.no

Dette er SINTEF Byggforsk

SINTEF Byggforsk er et internasjonalt ledende forskningsinstitutt for bærekraftig utvikling av bygg og infrastruktur. Vi løser utfordringer knyttet til hele byggeprosessen, og skaper verdier for våre kunder og for samfunnet gjennom forskning og utvikling, forskningsbasert rådgivning, produktdokumentasjon og kunnskapsformidling. Vi tilbyr spisskompetanse innen fagområder som arkitektur, bygningsfysikk, forvaltning, drift og vedlikehold av bygninger, vannforsyning og annen infrastruktur. Våre medarbeidere jobber hver dag sammen med over 2.000 ansatte i SINTEF for å oppfylle vår visjon: Teknologi for et bedre samfunn.

Følg saker fra SINTEF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra SINTEF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra SINTEF

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom