Høgskolen i Oslo og Akershus

De nyeste resultatene fra mat- og ernæringsforskningen

Del

Pressen er hjertelig velkommen til konferanse om fremtidsmat og innovasjon for sunnere matvalg 13.-14.september på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).

På konferansen vil de nyeste resultatene fra mat- og ernæringsforskningens verden presenteres, og matprodusenter vil dele sine erfaringer.

Helseminister Bent Høie åpner konferansen som setter søkelys på usunt kosthold som er en av de viktigste risikofaktorene for livsstilssykdommer.

I følge WHO skyldes mer enn 60 prosent av alle dødsfall i verden usunt kosthold, røyking og fysisk inaktivitet.

Norge har en målsetting om 25 prosent reduksjon i for tidlig død av livsstilssykdommer (som hjerte- og karsykdommer, type 2 diabetes og kreft) innen 2025.

Vil påvirke norsk matproduksjon

- Dette ambisiøse målet er direkte knyttet opp mot befolkningens spisevaner, og vil påvirke norsk matproduksjon. Samarbeid på tvers av fagmiljøer og sektorer er nødvendig, sier førsteamanuensis Vibeke Telle-Hansen ved HiOA.

 - Sunnere matvarer må bli enda viktigere i innovasjonsarbeidet, og et samarbeid mellom matbransjen, forskningsmiljøene og helsemyndighetene er helt essensielt for å klare å øke både de helsefremmende og redusere de helseskadelige faktorene i kostholdet, sier hun.

Trenger mer samarbeid

Det er begrenset tradisjon for samarbeid mellom matvarebransjen og forskningsmiljøene innen mat, ernæring og helse i Norge.

Dette ønsker næringsklyngen Fremtidsmat å gjøre noe med gjennom å arrangere denne konferansen som skal være en møteplass for aktørene.

En rekke tema står på dagsorden under konferansen:

  • Hvordan innfri matkjedenes krav og forventninger?
  • Helsefremmende mat
  • Er det samsvar mellom hva vi sier og hva vi spiser?
  • Matindustriens bidrag til et sunnere kosthold
  • Forskningsdrevet innovasjon i matindustrien
  • Sunn og velsmakende mat på sykehus og hotellbuffeter – er det mulig?
  • Hvordan møter kjøttindustrien oppfordringen om å spise mindre kjøtt?
  • Hvordan kan intervensjonsstudier skape suksess for norsk matindustr

Det er næringsklyngen Fremtidsmat sammen med HiOA og Nofima som arrangerer konferansen.

Tid: 13.-14.september

Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Påmelding: konferansen Fremtidsmat – innovasjon for sunnere matvalg

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskolen i Oslo og Akershus
Postboks 4, St. Olavs plass
0130 Oslo

67 23 50 00http://www.hioa.no

HiOA jobbar tett med studentar, profesjonar og arbeidsliv for å bygge eit varmt, klokt og nyskapande samfunn.

Som den største statlege høgskolen i landet, med omlag 18.000 studentar og 1.950 tilsette, tilbyr vi studier i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika.

Følg saker fra Høgskolen i Oslo og Akershus

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Høgskolen i Oslo og Akershus på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Høgskolen i Oslo og Akershus

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom