Danske Bank

Danske Bank i dialog med Vipps

Del

Danske Bank har besluttet å avvikle MobilePay i Norge og er samtidig i dialog med Vipps om en norsk distribusjonsavtale. Intensjonen er å lande en slik avtale så snart som mulig, til det beste for norske forbrukere.

Det norske mobilbetalingsmarkedet har vært i rask og kraftig utvikling siden lanseringen av Vipps og MobilePay sommeren 2015. Nå skrives et nytt kapittel i historien.

- Vi har lært enormt mye de siste to årene og vår tilstedeværelse har vært viktig for utviklingen i det norske mobilbetalingsmarkedet. Vi er stolte av at vi, som en utfordrer med sterkt fokus på produktutvikling, har bidratt til at forbrukerne har fått stadig mer brukervennlige løsninger. Nå skal vi skrive et nytt kapittel i denne historien, sier Jesper Nielsen, direktør for personmarkedet i Danske Bank-konsernet og styreleder i MobilePay.

I dialog med Vipps

I forlengelsen av beslutningen om å avvikle MobilePay i Norge, har Danske Bank vært i dialog med Vipps om en norsk distribusjonsavtale. Intensjonen er å lande en slik avtale så snart som mulig.

-Vipps deler vårt intense fokus på å etablere en løsning med stor utbredelse og høy brukervennlighet som er i konstant utvikling. Vår ambisjon er at den dialogen vi nå har, snarlig ender med at vi kan tilby våre kunder denne løsningen i Norge. Inn i dette tar vi med oss vår mangeårige erfaring fra det nordiske markedet. Kombinasjonen av dette mener jeg vil kunne bli en svært god løsning for bankens kunder, som fortjener at vi hele tiden sikrer at de har de beste løsningene, avslutter Nielsen.

Vil sikre en god prosess

Samtidig som dialogen med Vipps pågår, vil Danske Bank ha fokus på prosessen videre for kunder som bruker MobilePay.

- Vi bygget opp et ambisiøst MobilePay i Norge, med en solid løsning og dyktige medarbeidere. Nå er det viktigste for oss å sikre en så god prosess som mulig for våre brukere og bedriftskunder. Arbeidet vil pågå en stund og vi vil bruke så mye tid som er nødvendig, sier Nielsen. 

For ytterlige spørsmål kontakt Kommunikasjonsdirektør i Danske Bank Norge:

Stian Arnesen
+ 47 970 123 50

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Danske Bank

Danske Bank
Danske Bank
Postboks 4700
7466 Trondheim

08540http://www.danskebank.no

Historien om Danske Banks virksomhet i Norge går tilbake til etableringen av Privatbanken i 1859. I dag er banken landets tredje største.

Våre 963 ansatte betjener kunder i personmarkedet og bedriftsmarkedet i tillegg til store institusjonelle kunder fra 26 lokale bankkontor og fire regionale finanssentre. Norge er et av Danske Banks kjernemarkeder.

Danske Bank er en nordisk universalbank med sterke regionale røtter og tette forbindelser til resten av verden.

Vi betjener mer enn 3,4 mill. privatkunder, bedriftskunder og institusjonelle kunder og tilbyr – ut over bankaktiviteter – livsforsikrings- og pensjonsprodukter, realkreditt, kapitalforvaltning, eiendomsmeglerservice og leasing. Vi er drevet av ønsket om å gjøre viktige finansielle beslutninger og dagligbank enkelt, og vår målsetning er å alltid skape langsiktig verdi for våre kunder, investorer og de samfunn vi er en del av.

Danske Bank har hovedkontor i København og er notert på Nasdaq Copenhagen.

Følg saker fra Danske Bank

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Danske Bank på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Danske Bank

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom