CHC Helicopter Service

CHC Helikopter Service fremlegger årsregnskap for 2016

Del

CHC Helikopter Service har avlagt årsregnskap for 2016*. I et krevende marked har selskapet opprettholdt inntektene på linje med forrige regnskapsår. Driftsresultatet på NOK 28 millioner er en forbedring på NOK 212 millioner sammenlignet med 2015.

Langsiktige kontrakter bidro til at inntektsnivået ble opprettholdt til tross for betydelig nedgang i etterspørselen etter selskapets tjenester. Fremover er det forventet en nedgang i driftsinntektene som følge av reduksjon i selskapets kontraktsportefølje og generell nedgang i etterspørsel etter helikoptertjenester i markedet.

Redusert aktivitetsnivå i olje- og gassindustrien, som et resultat av vedvarende lave oljepriser, preget hele 2016. Oljeselskapenes fokus på reduserte kostnader ble opprettholdt gjennom hele perioden og har hatt negativ innvirkning på både volum og de rater som oppnås for offshore helikoptertjenester. Det er forventet at den gjeldende markedssituasjonen også vil prege 2017.

Tilpasning av flåte, nedbemanning og økt effektivitet bidro til å redusere driftskostnadene med mer enn 9% i perioden. Disse tilpasningene har bidratt til at CHC Helikopter Service rapporterer et positivt driftsresultatet for regnskapsåret 2016.

De total leasekostnadene økte i regnskapsåret 2016 som følge av fortsatt introduksjon av nye helikoptre og en utfasing av eldre fartøy. Selskapet har fortsatt arbeidet med tilpasning av flåten og vil fremover få en betydelig reduksjon i kostnader knyttet til luftfartøy.

Andre sentrale hendelser

Den 29.april 2016 forulykket et av selskapets luftfartøy av type Airbus HC225 (også kjent som EC225) på Turøy utenfor Bergen. Alle 13 ombord omkom, inkludert de to pilotene. De bakenforliggende årsakene til hendelsen blir fortsatt undersøkt av relevante myndigheter, men foreløpige rapporter fra Statens Havarikommisjon fastslår at årsaken ikke er knyttet til måten fartøyet ble operert på eller selskapets vedlikehold.

5.mai 2016 fremmet CHC Group Ltd., og noen av dets heleide datterselskaper, begjæring om konkursbeskyttelse (Chapter 11) under den amerikanske konkursdomstolen. Formålet var blant annet å restrukturere selskapets gjelds- og leasingforpliktelser. CHC Helikopter Service AS var ikke et av selskapene som fremmet slik begjæring om konkursbeskyttelse, men har gjennom restruktureringen som gjøres i CHC Group Ltd. fått anledning til å redusere antall luftfartøy og forbedre leasing- og lånebetingelser.

I mai 2016 ble CHC Helikopter Service tildelt en treårig søk- og redningskontrakt med Justis- og beredskapsdepartementet med oppstart i september 2017.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*MERK: Selskapet har avvikende regnskapsår som løper fra 1. mai til 30. april året etter. Dette årsregnskapet er knyttet til perioden fra 1 mai 2015 til 30. april 2016.

 

 

 

 

Kontakter

Arne Roland, Administrerende Direktør
Telefon: 911 94 667
e-post: arne.roland@chc.ca

Om CHC Helicopter Service

CHC Helicopter Service
CHC Helicopter Service
Flyplassvegen 250
4055 Stavanger Lufthavn

http://no.chc.ca/

Følg saker fra CHC Helicopter Service

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra CHC Helicopter Service på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra CHC Helicopter Service

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom