Color Line

Budsjettavtalen mellom regjeringen og KrF i havn.

Del

I budsjettavtalen mellom KrF og regjeringen om statsbudsjettet for 2019 videreføres dagens innretning med full refusjon for alle tilskuddsberettigede om bord på norske utenriksferger. For Color Line gjelder det alle seks skip mellom Norge, Sverige, Danmark og Tyskland som er registrert i Norsk Ordinært Register, NOR.

I budsjettavtalen mellom regjeringen og KrF fremgår det at det er inndekning for dagens tilskuddsordning for sysselsetting av sjøfolk i Norsk Ordinært Register, NOR. I budsjettavtalen for 2019 heter det også at forskriftendringen som berører Color Line avvises.

For Color Line innebærer budsjettavtalen at samtlige passasjerskip i 2019 forblir i NOR som i dag.

Den norske tilskuddsordningen for sjøfolk har siden den ble vedtatt i Stortinget i 2002 vist seg uforutsigbar med årlige diskusjoner og endringer i forbindelse med statsbudsjettet. – Med dagens budsjettavtale forventer Color Line at tilskuddsordningen som er vedtatt for 2019 blir stabil over tid, sier konsernsjef Trond Kleivdal.  

Color Line er i dag det eneste rederiet i den internasjonale passasjer- og godstransporten mellom Norge og utlandet med norsk eierskap, norsk hovedkontor og skip under norsk flagg.  

Color Line har under bygging verdens største plug-in hybrid skip ved Ulstein verft med oppstart sommeren 2019. Skipet vil bli bygget til norsk flagg og bli registrert i Norsk Ordinært Skipsregister, NOR. For å bidra til ambisjonen om mer frakt sjøveien har selskapet kjøpt et ro-ro fraktskip som settes i trafikk mellom Oslo og Kiel fra begynnelsen av januar. Skipet vil bli registrert til Norsk Internasjonalt Skipsregister, NIS.

- Forutsigbare og internasjonalt konkurransedyktige rammevilkår muliggjør også fremtidige investeringer fra et norsk ståsted i nye skip og innovative, miljøvennlige løsninger, sier konsernsjef Trond Kleivdal.

Kontakter

Om Color Line

Color Line
Color Line
PB 1422 Vika
0115 Oslo

22 94 44 00http://www.colorline.no

Color Line AS er Norges største og et av Europas ledende cruise- og transportrederier med ca. 2 350 årsverk i fire land. Årsomsetningen er rundt NOK 5 milliarder. Årlig reiser ca. 4 millioner personer til og fra Norge med selskapets skip. Color Line transporterer nærmere 900 000 personbiler og ca. 180 000 fraktenheter. Rederiet har i dag en operasjonell flåte på seks skip, og opererer fire internasjonale fergelinjer mellom sju havner i Norge, Tyskland, Danmark og Sverige.

Selskapets visjon er å bli Europas beste rederi innen cruise og transport.

Følg saker fra Color Line

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Color Line på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Color Line

Color Line tar i bruk det første landstrømanlegget i utenlandsk havn10.5.2019 09:56:00 CESTPressemelding

Statsminister Daniel Günther i Schleswig-Holstein åpnet torsdag det første landstrømanlegget i Kiel havn. Anlegget er det første som Color Line tar i bruk utenlands. Fra før har selskapet sluttført et omfattende miljøprogram i de norske havnene som Color Line trafikker. Programmet startet i Oslo i 2011, fortsatte i Kristiansand i 2014 og i Larvik i 2016, med Sandefjord i august 2017.

Color Line åpner ny fraktrute og dobler godskapasiteten sjøveien mellom Oslo og Kiel10.1.2019 15:00:00 CETPressemelding

10. januar seiler M/S Color Carrier for første gang fra Hjortneskaia i Oslo til Kiel i Tyskland. Med det nyinnkjøpte ro-ro skipet kan Color Line inklusiv dagens tonnasje frakte ca. 80 000 trailere årlig på denne strekningen. Det tilsvarer en sammenhengende kjede trailere fra Oslo til Tromsø. - Satsingen er et viktig bidrag for å styrke den miljøvennlige sjøveien som representerer godsets kollektivløsning, sa konsernsjef Trond Kleivdal under åpningsseremonien torsdag. Med satsingen på Color Carrier rendyrker Color Line ro-ro transport som nytt aktivitetsområde.

Color Line – 300 verftsarbeidere i sving på Color Hybrid15.11.2018 14:21:45 CETAktuelt

I dag markerte Color Line og Ulstein Verft offisielt startskuddet for utrustingen av verdens største plug-in hybrid skip. 300 verftsarbeidere er i gang om bord, og i desember blir det flere. Color Line har investert over 1,2 milliarder kroner i skipet. Byggingen gir ringvirkninger i form av nye arbeidsplasser, økt verdiskaping, samt at det gir teknologiske «spillovers» på andre deler av den maritime klyngen i Norge. Total sysselsettingseffekt er beregnet til ca 950 årsverk.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom