Norges Jeger- og Fiskerforbund

Ber om større jaktkvote på ulv

Del

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) ber om at det åpnes for uttak av flere ulv under årets ulvejakt, med henvisning til Rovdatas foreløpige statusrapport som viser at det nå er rekordmange ulv i Norge. - Nå er det viktig at forvaltningen viser evne til smidighet og handlekraft, sier generalsekretær Espen Søilen.

NJFF påpeker i et brev til Klima- og Miljødepartementet at statusrapporten fra Rovdata gir grunn til å anta at en vil ligge vesentlig over bestandsmålet når endelig rapport legges fram 1. juni.  Den foreløpige statusrapporten slår fast at ulvebestanden er i vekst, og antyder at det kan ligge an til å dokumentere seks helnorske ynglinger. Tar en med grenseulvene, ulverevir med valper i Norge og over riksgrensen, er det totalt 9 til 11 ynglinger.Gjeldende bestandsmål er på tre helnorske årlige ynglinger innenfor ulvesonen.

Osdalsflokken bør tas ut

NJFF ber i brevet om at departementet vurderer å utvide fellingskvotene for lisensfellingen som pågår nå. Tette bestander av ulv er en utfordring for bruk av løshund til jakt. Uttak av ulv nå vil i praksis være et forebyggende tiltak inn mot jakta. Osdalsflokken, som i all hovedsak har sitt leveområde utenfor ulvesonen, bør kunne tas ut uten at det påvirker oppnåelsen av bestandsmålet. Erfaringene viser at uttak av ulv med hjelp av ordinære jegere er en effektiv forvaltning. Alternativet kan bli skadefellinger i barmarksperioden, noe som erfaringsmessig er krevende.

NJFF mener at det nå burde ha vært åpnet for noe lisensfelling også innenfor ulvesonen, men innser at dette er vanskelig å få til all den tid jakttiden innenfor ulvesonen er begrenset til tidsrommet 01.01 – 15.02.
- På sikt bør det derfor være lik jakttid innenfor og utenfor ulvesonen, påpeker Søilen. 

Eksplosiv vekst i den skandinaviske ulvebestanden

I følge Rovdata, som har ansvaret for å overvåke utviklingen i den norske ulvebestanden, har det vært en sterk vekst i den skandinaviske bestanden av ulv. Vedlagt følger en oversikt som viser veksten både i antall individer av ulv, samt revirmarkerende par og flokker. Veksten har vært særlig sterk de siste årene. Veksten vil ventelig fortsette og utfordringene med holde en presis forvaltning mot Stortingets bestandsmål vil derfor øke.
- I det bildet er det svært viktig at man ikke havner på bakfot i forvaltningen, men viser evne til smidighet og handlekraft, avslutter Espen Søilen.

Nøkkelord

Kontakter

Generalsekretær Espen Søilen, tlf 41 56 34 80, espen.soilen@njff.no
Infosjef Espen Farstad, tlf 90 72 24 29, espen.farstad@njff.no

Bilder

Kart fra Rovdata
Kart fra Rovdata
Last ned bilde

Dokumenter

Lenker

Om Norges Jeger- og Fiskerforbund

Norges Jeger- og Fiskerforbund
Norges Jeger- og Fiskerforbund
Hvalstadåsen 5
1378 Nesbru

66 79 22 00http://www.njff.no

Norges Jeger- og Fiskerforbund er den eneste landsdekkende interesseorganisasjon for jegere og fiskere i Norge. Vi er en partipolitisk nøytral organisasjon, men har et sterkt jakt-, fiske-, og naturpolitisk engasjement i mange saker.

Følg saker fra Norges Jeger- og Fiskerforbund

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges Jeger- og Fiskerforbund på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges Jeger- og Fiskerforbund

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom