Helse Sør-Øst RHF

Bedre tilbud til pasienter med hjerneslag i Helse Sør-Øst

Del

Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok torsdag at Akershus universitetssykehus HF og Sørlandet sykehus HF skal etablere tilbud om mekanisk trombektomi. I dag er det kun Oslo universitetssykehus som utfører trombektomi ved hjerneslag i Helse Sør-Øst.

Hjerneslag er en alvorlig tilstand som krever rask diagnostikk og behandling, og hvor behandling i slagenhet er viktig. Trombolyse er den mest vanlige medikamentelle behandlingen. For utvalgte pasienter vil mekanisk trombektomi, som er en «utfisking» av blodproppen i hjernen gjennom blodårene, være en bedre og mer effektiv behandling.

Vedtaket i styret er i tråd med anbefalingene fra en arbeidsgruppe bestående av relevante fagmiljøer, brukere og tillitsvalgte fra Helse Sør-Øst, samt en gruppe av syv fagpersoner fra Helse Vest, Helse Nord og Helse Midt-Norge. Arbeidsgruppens rapport har vært ute på innspillsrunde med svarfrist 16. mai.

Vedtaket innebærer at Oslo universitetssykehus HF viderefører sitt eksisterende regionale behandlingstilbud innen mekanisk trombektomi og videreutvikler Oslo slagsenter, slik at det innen utgangen av 2018 etableres «en dør inn» og samlokalisering av diagnostikk og akuttbehandling for pasienter med hjerneslag som mottas fra Oslo sykehusområde.

Akershus universitetssykehus HF og Sørlandet sykehus HF etablerer et tilbud om mekanisk trombektomi som dagbehandling innen 2019 og med full døgndrift fra 2020.

På lengre sikt kan det være aktuelt å etablere et behandlingstilbud flere helseforetak i regionen, avhengig av foretakenes status og hvordan tilbudet og behandlingen utvikler seg i fremtiden.

Styret ber om at det gjennomføres en evaluering av organiseringen av tilbudet i regionen innen 2021.

Les mer her: Sak nr 049-2018 – Fremtidig organisering av tilbud om mekanisk trobektomi til pasienter med akutt hjerneinfarkt i Helse Sør-Øst

Kontakter

Mediekontakt Helse Sør-Øst:

Telefon 971 47 065 (ikke send sms)

E-post: medievakt@helse-sorost.no

Bilder

Om Helse Sør-Øst RHF

Helse Sør-Øst RHF
Helse Sør-Øst RHF
Parkgata 36
2317 Hamar

02411https://www.helse-sorost.no/

Helse Sør-Øst RHF (regionalt helseforetak) er en av fire helseregioner i Norge og er den strategiske enheten som eier helseforetakene/sykehus i regionen.

Helse Sør-Øst RHF sørger for spesialisthelsetjenester til 2,9 millioner mennesker i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder.

Følg saker fra Helse Sør-Øst RHF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Helse Sør-Øst RHF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Helse Sør-Øst RHF

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom