Utdanningsdirektoratet

Bedre resultater i matematikk

Del

Årets elever oppnår bedre resultater på matematikkeksamen.

I dag publiserer Utdanningsdirektoratet en foreløpig karakterstatistikk fra eksamen i grunnskolen og i videregående opplæring våren 2018. 

– Det er positivt å se at norske elever får stadig bedre eksamenskarakterer i matematikk.  Etter en evaluering i 2015gjorde vi noen endringer vi mener har hevet kvaliteten på eksamen og sensur, sier divisjonsdirektør Sissel Skillinghaugi Utdanningsdirektoratet. 

Jentene med bedre resultat enn guttene  

Jentene får generelt høyere karakterer på eksamen enn guttene. Dette gjelder både i grunn- og videregående skole. Jentene gjør det i snitt 0,6 karakterpoeng bedre enn guttene til eksamen på 10. trinn i norsk hovedmål og norsk sidemål.  

I studieforberedende engelsk, praktisk matematikk, fysikk 2 og kjemi 2 er resultatene for jentene og guttene i stor grad like.   

Hva sier eksamensresultatene noe om?  

Eksamenskarakteren er et uttrykk for kompetansen eleven har vist på eksamen. Fordi oppgavene er ulike fra år til år, er det normalt med noe variasjon i karaktergjennomsnitt og karakterfordeling. Derfor kan vi ikke sammenligne eksamensresultatene fra år til år. Endelige resultater kommer til høsten 

Nasjonale tall og tall fra fylkene på udir.no   

På nettsidene våre har vi publisert foreløpig karaktersnitt og karakterfordeling. Tallene gjelder både offentlige og private skoler. Privatister er inkludert i tallene.  

https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/tema/karakterer/eksamen2018/

Faktaboks - Resultater fra grunnskolen

  • Elevene på 10. trinn fikk i snitt 3,6 på vårens matematikkeksamen, dette er en økning siden 2015 da snittet var 2,9. 

Faktaboks - Resultater fra videregående opplæring 

  • I praktisk matematikk Vg2 har eksamenskarakteren også gått jevnt oppover fra 2,6 i 2015, og ligger nå på 3. I programfaget matematikk for samfunnsfag (S2) går karakteren ned med 0,4 karakterpoeng, fra 3,4 til 3. I fjor gikk snittkarakteren tilsvarende opp.  

  • De største endringene ser vi likevel i praktisk matematikk Vg1 og kjemi 2, hvor snittkarakteren går opp med en halv karakter. Snittkarakterene er nå henholdsvis 3,1 og 3,8.  

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om Utdanningsdirektoratet

Utdanningsdirektoratet
Utdanningsdirektoratet
Postboks 9359 Grønland
0135 Oslo

23 30 12 00http://www.udir.no

Utdanningsdirektoratet skal sikre at den nasjonale utdanningspolitikken iverksettes. Slik får barn, unge og voksne et barnehagetilbud og en opplæring av høy kvalitet. Vi er underlagt Kunnskapsdepartementet og har kontorer i Oslo, Tromsø, Molde og Hamar.

Følg saker fra Utdanningsdirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Utdanningsdirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Utdanningsdirektoratet