Landbruks- og matdepartementet

Auka forholdstal for kumjølkkvotar

Del

Landbruks- og matdepartementet har i dag gjennomført ekstraordinære kvotedrøftingar med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. På bakgrunn av dette har Landbruks- og matdepartementet vedteke å auke forholdstalet for disponibel kvote for kumjølk med fem prosentpoeng, frå 0,99 til 1,04, for 2018.

Frå dagens møte, frå venstre: Nils Asle Dolmseth - nestleiar i konsernstyret for Tine, Merete Furuberg - leiar i Norsk Bonde og Småbrukarlag, Lars Petter Bartnes - leiar i Noregs Bondelag og departementsråd Leif Forsell - statens forhandlingsleiar. Foto: Landbruks- og matdepartementet
Frå dagens møte, frå venstre: Nils Asle Dolmseth - nestleiar i konsernstyret for Tine, Merete Furuberg - leiar i Norsk Bonde og Småbrukarlag, Lars Petter Bartnes - leiar i Noregs Bondelag og departementsråd Leif Forsell - statens forhandlingsleiar. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Tørkesituasjonen i landbruket går hardt ut over dei produsentane som produserer grovfôr til eigne husdyr, og har skapt usikkerhet kring mjølkeleveransane. I eit ekstraordinært møte den 22. august 2018 gjorde marknadsregulator Tine greie for marknadssituasjonen og prognoser knytt til levering av mjølk for resten av 2018. Tine foreslo å auke forholdstalet frå 0,99 til 1,04 for 2018.

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag støtta Tine sitt forslag om å auke forholdstalet. Basert på råd frå jordbrukets organisasjonar og diskusjonen i møtet, har Landbruks- og matdepartementet i dag vedteke å auke forholdstalet for kumjølk frå 0,99 til 1,04 for 2018.

– Eg har i denne saka lagt avgjerande vekt på dei råda eg har fått frå marknadsregulator og frå faglaga, seier statsråd Jon Georg Dale. Det er enno uvisst korleis samla norsk mjølkeproduksjon vil utvikle seg ut over hausten og inn i 2019. Auken i forholdstalet no gjev i alle høve moglegheit til at dei som kan, no kan auke produksjonen, seier Dale. 

Bilder

Frå dagens møte, frå venstre: Nils Asle Dolmseth - nestleiar i konsernstyret for Tine, Merete Furuberg - leiar i Norsk Bonde og Småbrukarlag, Lars Petter Bartnes - leiar i Noregs Bondelag og departementsråd Leif Forsell - statens forhandlingsleiar. Foto: Landbruks- og matdepartementet
Frå dagens møte, frå venstre: Nils Asle Dolmseth - nestleiar i konsernstyret for Tine, Merete Furuberg - leiar i Norsk Bonde og Småbrukarlag, Lars Petter Bartnes - leiar i Noregs Bondelag og departementsråd Leif Forsell - statens forhandlingsleiar. Foto: Landbruks- og matdepartementet
Last ned bilde

Om Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Pb 8007 Dep.
0030 Oslo

22 24 92 50https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovudansvar for mat- og landbrukspolitikken. Det omfattar arealforvalting, jord- og skogbruk, husdyrhald, reindrift og utvikling av nye næringar med utgangspunkt i landbruket.

Følg saker fra Landbruks- og matdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Landbruks- og matdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Landbruks- og matdepartementet

Skog- og trenæringa – ein drivar for grøn omstilling12.3.2019 14:04:29 CETPressemelding

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad la i dag fram strategien " Skog- og trenæringa – ein drivar for grøn omstilling" på Moelven Industrier ASA. Det er regjeringas strategi for auka forskings-, utviklings- og innovasjonsaktivitet i skog- og trenæringa. Den skal og stimulere etterspørselen etter grøne, trebaserte produkt. Landbruks- og matdepartementet vil leggje til rette for at det blir etablert eit forum for dialog mellom skog- og trenæringa, relevante forskings- og utdanningsmiljø og sentrale verkemiddelaktørar.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom