Kronprinsparets Fond

Årsmelding for Kronprinsparets Fond

Del

Kronprinsparets Fond investerer kompetanse, kapital og nettverk i prosjekter som styrker ungdom. I 2016 ble det rekord i kapitalbidrag og hele 5,5 millioner kroner ble gitt til de fire prosjektene i Fondets portefølje.

Mye å lære og god stemning på kurs for flyktninger hos Kronprinsparets Fond i 2016.
Mye å lære og god stemning på kurs for flyktninger hos Kronprinsparets Fond i 2016.

I tillegg bidrar Fondets sekretariat og styre og 12 ulike næringslivspartnere med sin kompetanse og sitt nettverk.

- Prosjektene er dyktige sosiale entreprenører som det er spennende å samarbeide med. Det at vi sammen med våre partnere også bidrar med kompetanse, sikrer bærekraft og skaper vekstmuligheter. Slik får enda flere ungdommer glede av tilbudene, sier Irene Lystrup, daglig leder i Kronprinsparets Fond.

I 2016 har Kronprinsparets Fond arbeidet med fire prosjekter: Trivselsleder, UngInvest AIB (tidligere Arbeidsinstituttet i Buskerud), VIBRO og Lærervikaren.

 

Resultat 2016

Kostnader og utbetalinger til prosjektene utgjorde i fjor 6 892 777 kroner. Administrative driftskostnader utgjorde i fjor 334 360 kroner. Årsresultatet for 2016 endte på -104 971 kroner.

Fondet hadde i 2016 inntekter på 6 772 491 kroner, i tillegg kommer finansinntektene på 913 758 kroner. Det er KLP-fondene som forvalter Fondets kapital, basert på Fondets investerings­instruks. Målet med forvaltningen er å bidra til god verdiutvikling av Fondets midler innenfor strenge etiske krav.

Fondets administrative driftskostnader kom i fjor på 334 360 kroner.

- Vårt mål er alltid å kunne bidra til prosjektene - og dermed ungdom i Norge - på best mulig måte. 2016 var et rekordår både for aktivitetsnivå og prosjektstøtte. Det er inspirerende å se hvilken forskjell alle prosjektene gjør i så mange ungdommers liv, sier Irene L. Lystrup.

Fullt årsregnskap og årsberetning er tilgjengelig i Brønnøysundregisteret.

Kontakter

Bilder

Mye å lære og god stemning på kurs for flyktninger hos Kronprinsparets Fond i 2016.
Mye å lære og god stemning på kurs for flyktninger hos Kronprinsparets Fond i 2016.
Last ned bilde

Dokumenter

Om Kronprinsparets Fond

Kronprinsparets Fond
Kronprinsparets Fond
Madserud allé 34
0274 Oslo

+47 22 04 87 00http://kronprinsparetsfond.no

Stiftelsen Kronprinsparets Fond støtter prosjekter som styrker ungdom. I porteføljen er læringstilbudet UngInvest AIB, internshipordningen VIBRO, iskremprodusenten Sandwich Brothers og mentorordningen Catalysts. Sammen med partnerne DNB, Egmont Fonden, Wilstar, Sparebankstiftelsen DNB, ExtraStiftelsen, Selvaag Gruppen, MyCall, McKinsey & Company, Wiersholm, TRY og Apeland bidrar Fondet med kompetanse, kapital og nettverk for å bidra til bærekraft og skalering hos prosjektene. Målet er et samfunn der alle føler tilhørighet og kan bidra. 

Følg saker fra Kronprinsparets Fond

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kronprinsparets Fond på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kronprinsparets Fond

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom