Bane NOR

Åpning av Follobanen utsettes ett år til desember 2022

Del

Bane NOR anbefaler ett år lengre utbyggingstid og økt kostnadsramme for Follobaneprosjektet. Forsinkelser og kostnader har oppstått basert på heving av to utbyggingskontrakter med Condotte i 2018. Gjennom hele 2018 har prosjektet jobbet målrettet for å kunne sikre ferdigstillelse etter opprinnelig plan, men en samlet gjennomgang som nylig ble avsluttet, konkluderer med at dette ikke er realistisk og at prosjektet ferdigstilles i 2022.

Follobaneprosjektet sett fra Oslo S og sørover. Illustrasjon: ViaNova og Bane NOR
Follobaneprosjektet sett fra Oslo S og sørover. Illustrasjon: ViaNova og Bane NOR

– Bane NOR har fulgt opp anleggsarbeidet i Follobaneprosjektet tett i hele 2018 og har satt inn flere tiltak for å redusere konsekvensene av kontrakthevingene. Dessverre har vi ikke klart å hente inn alle forsinkelsene, sier konsernsjef i Bane NOR, Gorm Frimannslund.

Follobaneprosjektet er en del av Intercity-utbyggingen og vil gi 11 minutters reisetid mellom Oslo og Ski når det står ferdig, hvilket er en halvering av reisetiden. Utbyggingen er nå 72 % ferdigstilt mot prosjektmål på 79 %. Hovedårsaken til forsinkelsen er at en av entreprenørene, Condotte, fikk økonomiske problemer i 2017. Dette medførte at Bane NOR besluttet å avslutte samarbeidet med det italienske selskapet i januar 2018. Bane NOR tok umiddelbart hånd om sikkerhetskritisk arbeid, før nye kontrakter ble lyst ut og signert.

Problemene med Condotte har kostet Bane NOR 1,6 milliarder kroner. I tillegg har arbeid med grunnforholdene på Follobanen vist seg å være mer utfordrende enn forventet. Bane NOR vil be om at kostnadsrammen foreslås økt i forbindelse med Stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett 2019 med 7,7 % fra 28,5* milliarder kroner til 30,7 milliarder kroner (2019-kroner) for å ferdigstille Follobanen.Åpning av Follobanen flyttes fra desember 2021 til desember 2022.

– Det er gjort en stor innsats gjennom hele 2018 med tanke på å ferdigstille prosjektet som planlagt, og å minimere de negative konsekvensene etter at man besluttet å heve kontraktene med Condotte i januar 2018. Styret erkjenner nå at det likevel ikke er realistisk å kunne ta i bruk Follobanen før i 2022, og at prosjektets kostnadsramme bes økt fra 28,5 til 30,7 milliarder kroner for å sikre gjennomføring og ferdigstillelse. På vegne av styret vil jeg på det sterkest beklage de ulemper dette måtte medføre for alle som blir berørt av denne utsettelsen, sier styreleder i Bane NOR, Siri Beate Hatlen.

Når det bygges ny jernbane der daglig togtrafikk går, må all trafikk i perioder stenges når det skal arbeides ved og i skinnegangen. Follobaneutbyggingen krever mye arbeid ved Oslo S og Ski stasjon der den daglige trafikken er stor. Derfor gjøres dette arbeidet hovedsakelig i ferieukene på sommeren, i en seks-ukers periode. I disse ukene tilbys togpendlerne å kjøre buss for tog. Dette skaper til tider ulemper for tog-passasjerene. Vi er opptatt av å legge forholdene til rette slik at ulempene blir minst mulig. Dersom togtrafikken skal stenges i en enda lengre periode, vil det ramme enda flere togpassasjerer, også de som ikke reiser med Østfoldbanen. Vi ønsker å unngå slike perioder, da de reisende allerede viser stor tålmodighet.

– Follobaneprosjektet er et av de mest teknisk utfordrende prosjektene innenfor samferdsel i Norge. Utfordringene i prosjektet håndteres løpende og vi har stor respekt for jobben som gjøres av våre entreprenører. Arbeidet foregår for fullt langs hele Follobanetraseen og rundt 2.000 personer jobber med utbyggingen. Det jobbes døgnkontinuerlig med å ferdigstille arbeidet langs den 22 km lange anleggstraseen, avslutter Frimannslund.

*Tilsvarer kostnadsramme på 26,3 milliarder kroner bevilget av Stortinget i 2014.

Nøkkelord

Kontakter

For intervjuavtale ta kontakt med leder for ekstern kommunikasjon, Nina Aasmundsen 412 231 39

Bilder

Follobaneprosjektet sett fra Oslo S og sørover. Illustrasjon: ViaNova og Bane NOR
Follobaneprosjektet sett fra Oslo S og sørover. Illustrasjon: ViaNova og Bane NOR
Last ned bilde
Konsernsjef i Bane NOR Gorm Frimannslund. Foto: Thor Erik Skarpen / Bane NOR
Konsernsjef i Bane NOR Gorm Frimannslund. Foto: Thor Erik Skarpen / Bane NOR
Last ned bilde

Om Bane NOR

Bane NOR
Bane NOR
Biskop Gunnerus' gate 14
0185 Oslo

05280http://www.banenor.no

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering.

Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Følg saker fra Bane NOR

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Bane NOR på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Bane NOR

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom