Retningslinjer for tilskudd til selfangsten 2019  (pdf-format)