ACCIONA

2016 resultater: ACCIONA øker årsresultatet med 70% til 352 millioner euro

Del

• Vekst i infrastrukturdivisjonen, men tjener mindre på fornybar energi. • Driftsresultat endte på 1 192 millioner euro (+ 1,5%). • Bruttoinvesteringene er firedoblet til 916 millioner euro. • Fremtidig vekst er sikret med en 21 % økning i ordrereserven innen entreprenørvirksomheten til 8 140 millioner euro, og en planlagt kapasitetøkning på 700 MW kraftproduksjon.

Det spanske entreprenør- og energiselskapet ACCIONA, som er tilstede i Norge gjennom sin infrastrukturdivisjon og som sammen med italienske Ghella bygger Follobanen, la denne uken frem selskapets tall for 2016 i Madrid.

ACCIONA øker årsresultatet med 70 % til 352 millioner euro. Årsresultatet inkluderer 721 millioner euro i ekstraordinære inntekter, som blant annet kommer fra integreringen av ACCIONA Windpower (AWP) i Nordex.

Driftsresultatet økte også noe, i henhold til selskapets guiding, og havnet på 1 192 millioner euro. Økningen i driftsresultatet kommer av et godt driftsresultat i infrastrukturdivisjonen (+ 91,8%), blant annet som følge av økt internasjonal virksomhet.

Selskapets energidivisjon opplevde på den annen side en nedgang i både omsetning og driftsresultat, mye som følge av lave kraftpriser i Spania, samt AWP-integrasjonen. Energidivisjon er likevel fortsatt den viktigste bidragsyteren til driftsresultatet, og sto i 2016 for 62% av totalen.

ACCIONA rapporterte 5 977 millioner euro i omsetning i 2016 (-8,7%), noe som reflekterer nedgangen i energiinntektene (-33,9%). Denne utviklingen ble delvis kompensert for gjennom solide resultater i infrastrukturdivisjonen, hvor inntektene i 2016 økte til 3 611 millioner euro (+ 9,2%), og ved andre aktiviteter, der inntektene økte med 8,9% til 668 millioner euro.

Bruttoinvesteringene økte til hele 916 millioner euro, mer enn fire ganger mer enn året før. Samtidig med de økte investeringer som hovedsakelig ble gjort i energidivisjonen, klarte selskapet å redusere gjelden (-0,5%).

For mer informasjon omkring ACCIONAs årsresultat for 2016, se: https://www.acciona.com/shareholders-investors/fy2016-annual-results/

Kontakter

Dokumenter

Om ACCIONA

ACCIONA er et spansk entreprenør- og energiselskap med 33 000 ansatte fordelt på virksomhet i mer enn 30 land. Selskapets infrastrukturdivisjon er totalleverandør av store, komplekse infrastrukturprosjekter innen transport (vei, bane, havner, broer, tuneller) vannforsyning og kraftproduksjon. ACCIONAs energidivisjonen planlegger, designer, bygger og driver ulike fornybarprosjekter, både egne og for tredjepart, og selger også fornybar kraft i markedet.

I Norge er ACCIONA tilstede gjennom sin infrastrukturdivisjon. Som en del av et Joint Venture med det italienske entreprenørselskapet Ghella, ble ACCIONA i 2015 tildelt hoveddelen av tunnelarbeidet på Follobanen, det største samferdselsprosjektet i Norge.

Følg saker fra ACCIONA

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra ACCIONA på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra ACCIONA

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom