Norges Blindeforbund

125 mill. i KrFs statsbudsjett gir jubel i Blindeforbundet

Del

En nasjonal TT-ordning rykker nærmere etter at Kristelig Folkeparti (KrF) foreslår en helt ny ordning i sitt alternative statsbudsjett. Det settes av 125 millioner til ny TT-ordning, som skal være på plass over hele landet fra 1. juli 2016.

Sverre Fuglerud i Blindeforbundet synes forslaget fra KrF og Hans Fredrik Grøvan (t. h.) om en nasjonal TT-ordning er svært gledelig. – Vår sterke oppfordring til regjeringen, er at de i forhandlingene sier ja til KrFs forslag, sier Fuglerud.
Sverre Fuglerud i Blindeforbundet synes forslaget fra KrF og Hans Fredrik Grøvan (t. h.) om en nasjonal TT-ordning er svært gledelig. – Vår sterke oppfordring til regjeringen, er at de i forhandlingene sier ja til KrFs forslag, sier Fuglerud.

Dermed er det gjennomslag for Norges Blindeforbund, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) og Handikapforbundet i KrFs alternative budsjett, som legges fram torsdag 29. oktober.

– Forslaget fra KrF om en nasjonal TT-ordning er svært gledelig. Nå håper vi på fullt gjennomslag i Stortinget, sier seksjonsleder Sverre Fuglerud i Norges Blindeforbund.  

Transporttjenesten (TT) er ment for den som ikke kan benytte ordinær kollektivtransport, som alternativ til kollektivreiser og egen bil. For synshemmede og andre funksjonshemmede er TT-ordningen viktig for å kunne leve et normalt, aktivt hverdagsliv. Dagens ordning der fylkeskommunene har ansvaret, fungerer ikke godt nok for alle.  

– Det er store variasjoner mellom fylkene, og mange opplever ordningen mangelfull. KrF vil opprette en nasjonal TT-ordning for brukere med særlige behov, og vi foreslår i vårt alternative budsjett å bevilge midler til en ny, nasjonal TT-ordning, sier transportpolitisk talsperson i KrF, Hans Fredrik Grøvan.

Regjeringen nullet ut forsøksordning

I sitt forslag til statsbudsjett har regjeringen stanset og nullet ut de tre prøveprosjektene som har vært i gang i Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og Østfold. Prøveprosjektene skulle legge grunnlaget for en ny og bedre TT-ordning på nasjonalt nivå. I stedet for å styrke ordningen har regjeringen nullet ut og stanset bevilgningene. Grøvan reagerer sterkt på dette.

– Her har regjeringen gått motsatt vei av det KrF vil. Vi vil styrke TT-ordningen, som betyr så mye for svært mange, og vi vil opprette en ny, nasjonal ordning. Det er det som er veien å gå nå, sier Grøvan.

KrFs alternative statsbudsjett legges fram torsdag 29. oktober. En nasjonal TT-ordning vil dermed bli en del av KrFs prioriteringer inn i høstens budsjettforhandlinger på Stortinget.

– Vi var veldig fortvilet og skuffet da det ikke lå penger til en nasjonal TT-ordning i regjeringens budsjettforslag. I fylkene der prøveprosjektet er foreslått kuttet, blir konsekvensene svært store og synshemmede ville gå fra flere turer i uka til to turer i kvartalet. KrFs opplegg vil gi mange muligheter til å leve aktive liv: besøke venner så ofte de vil, gå på butikken når de ønsker det og få fulgt opp egne barn. Nå har vi tro på 240 turer i året, som har vært kravet fra funksjonshemmedes organisasjoner. I dag heiser vi i Blindeforbundet flagget for dette forslaget, og så er vår sterke oppfordring til regjeringen at de i forhandlingene sier ja til KrFs forslag, sier Sverre Fuglerud.

Kontakter

Sverre Fuglerud, seksjonsleder i Blindeforbundet: 990 03 662. E-post: fuglerud@blindeforbundet.no.

Hans Fredrik Grøvan (transportpolitisk talsperson i KrF): 900 50 918

Bilder

Sverre Fuglerud i Blindeforbundet synes forslaget fra KrF og Hans Fredrik Grøvan (t. h.) om en nasjonal TT-ordning er svært gledelig. – Vår sterke oppfordring til regjeringen, er at de i forhandlingene sier ja til KrFs forslag, sier Fuglerud.
Sverre Fuglerud i Blindeforbundet synes forslaget fra KrF og Hans Fredrik Grøvan (t. h.) om en nasjonal TT-ordning er svært gledelig. – Vår sterke oppfordring til regjeringen, er at de i forhandlingene sier ja til KrFs forslag, sier Fuglerud.
Last ned bilde

Om Norges Blindeforbund

Norges Blindeforbund
Norges Blindeforbund
Sporveisgata 10
0308 OSLO

Følg saker fra Norges Blindeforbund

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges Blindeforbund på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges Blindeforbund

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom