Norsk Friluftsliv

- Regjeringen fraskriver seg vannscooter-ansvaret

Del

Etter to dødsulykker med vannscooter i sommer, står regjeringen fortsatt fast ved at de ikke vil endre vannscooter-regelverket. – Dette er ansvarsfraskrivelse, mener Norsk Friluftsliv.

TRUER SIKKERHETEN: Vannscootere utgjør en sikkerhetsrisiko på sjøen, mener Norsk Friluftsliv. FOTO: Illustrasjonsfoto
TRUER SIKKERHETEN: Vannscootere utgjør en sikkerhetsrisiko på sjøen, mener Norsk Friluftsliv. FOTO: Illustrasjonsfoto

I etterkant av sommerens ulykker har flere aktører stilt spørsmål ved om dagens vannscooter-regelverk er forsvarlig. Hittil har samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen vært tydelig på at departementet ikke har planer om å endre regelverket.

Norsk Friluftsliv, paraplyorganisasjonen for 17 friluftslivsorganisasjoner, med til sammen 950 000 medlemskap, mener regjeringens vannscooter-politikk er preget av ansvarsfraskrivelse.

Et av Europas mest liberale regelverk

-I stortingsmeldingen om friluftsliv påpeker regjeringen selv at vannscootere kan utgjøre en sikkerhetsrisiko for de som ferdes på sjøen. Etter to dødsulykker med vannscooter, er det nå på høy tid at regjeringen tar dette på alvor, sier Siri Meland, fagsjef samfunnskontakt i Norsk Friluftsliv.

Siden forbudet mot vannscooter ble opphevet i fjor, har Norge per dags dato et av Europas mest liberale regelverk på området.

- Har mulighet til å regulere

Da forbudet mot vannscooter ble opphevet i fjor, var det begrunnet i at det skulle gi kommunene større frihet til selv å regulere vannscooter, til tross for at 75 prosent av kommunene ikke ønsket dette.

Dermed må kommunene inntil videre ta det ansvaret regjeringen har skjøvet over på dem, mener Norsk Friluftsliv.

-I påvente av en revurdering av det nasjonale regelverket, må noen ta ansvar for sikkerheten, friluftslivet og dyre- og fuglelivet. Inntil videre faller dette ansvaret på kommunene , forklarer Meland.

Norges kommuner har i dag full myndighet til å regulere vannscootertrafikken i sitt sjøområde, ut ifra lokale forhold og behov.

Norsk Friluftsliv viser til at Samferdselsdepartementet har utarbeidet en veileder for kommuner som vil utarbeide lokaleforskrifter. Her står det hvilke hjemler kommunene har til å regulere vannscootertrafikken, med hensyn til friluftsliv og rekreasjon, dyre og fugleliv, sikkerhet og støy.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

TRUER SIKKERHETEN: Vannscootere utgjør en sikkerhetsrisiko på sjøen, mener Norsk Friluftsliv. FOTO: Illustrasjonsfoto
TRUER SIKKERHETEN: Vannscootere utgjør en sikkerhetsrisiko på sjøen, mener Norsk Friluftsliv. FOTO: Illustrasjonsfoto
Last ned bilde

Om Norsk Friluftsliv

Norsk Friluftsliv
Norsk Friluftsliv
Nedre Slottsgt. 25
0157 Oslo

23 31 09 80http://www.norskfriluftsliv.no

Norsk Friluftsliv er
paraplyorganisasjonen for 17 norske frivillige friluftslivsorganisasjoner, med over 950 000 medlemskap og representerer over 5000 lokale lag og foreninger. Organisasjonene har individuelle medlemskap og er åpne for alle. De er landsomfattende eller har mer enn 10 000 medlemmer. Organisasjonene har ikke motorferdsel eller organisert konkurranseaktivitet som hovedformål. 

Norsk Friluftsliv arbeider for
- et allsidig, enkelt og naturvennlig friluftsliv i tråd med norsk friluftslivstradisjon, som gjennom tradisjonelle og nye aktivitetsformer fremmer friluftsliv for alle.

- å fremme saker av felles interesse for organisasjonene overfor myndighetene og andre aktuelle målgrupper.

- helse, trivsel og økt forståelse for naturens egenverd gjennom naturopplevelser.

- å fremme allemannsretten og allmennhetens tilgang til og bruk av naturen.

Følg saker fra Norsk Friluftsliv

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Friluftsliv på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norsk Friluftsliv

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom