Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

- Hold avstand til Glomma nedenfor Hanestad

Del

NVE bistår politiet og Bane NOR i områdene ved Hanestad som er oversvømt på grunn av isproppen i Glomma.

-   Det er is ned til Rena. Folk nedenfor isproppen nord for Hanestad bør holde avstand til Glomma. Hvis proppen løsner, kan det bli mye vann nedover elva, sier fungerende regionsjef i NVE Region Øst, Paul Christen Røhr.

Avtakende vannføring i Glomma utover kvelden

Kjøligere vær gjør at vannføringen i Glomma vil minke i løpet av kvelden og natten, når snøsmeltingen avtar.

- Prognosene våre viser at vannføringen vil avta når temperaturen synker utover kvelden og natten. Det er også meldt kjøligere vær mandag, sier vakthavende hydrolog ved NVEs flomvarsling, Ingeborg Kleivane Krøgli.

 Det er ventet litt nedbør, men i så små mengder at vannføringen i Glomma i liten grad påvirkes.

NVE har vært i kontakt med Glommens og Laagens Brukseierforening (GLB), som opplyser at de tapper minimalt med vatn fra reguleringa oppstrøms isproppen ved Hanestad. Høyegga-overføringa som kjører vann fra  Glomma og over til Renavassdraget, går for fullt.

Kontaktpersoner: 

Fungerende regionsjef Paul Christen Røhr, tlf 94 50 73 13

NVEs flomvarsling: 404 36 000

NVEs pressetelefon, tlf 489 97 667

Bilder

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom