• Pressemeldinger og nyheter
  • Business Wire
  • GlobeNewswire
Bane NOR

Bane NOR med intern rapport om Filipstad-ulykken: – Varsle oss dersom noen tar seg inn på sperrede jernbaneområder23.5.2019 19:00:00 CEST | Bane NOR

Togparkeringen på Filipstad i Oslo, der en ungdom døde og to ble alvorlig skadet den 24. februar i år, viser seg å ha vært oppsøkt av skoleungdom i lengre tid. Nå varsler Bane NOR flere tiltak for å forebygge ulykker og ber om at du varsler hvis du ser eller hører om ferdsel på jernbaneområder. Det kommer fram i en intern rapport som Bane NOR har utarbeidet etter Filipstad-ulykken.

Uttalelse fra Saudi-Arabias ambassade i Oslo23.5.2019 15:22:27 CEST | Royal Embassy of Saudi Arabia in Norway

Ambassaden er kjent med hva som har blitt publisert i noen medier om Iyad el-Baghdadi saken og om anklagene mot Saudi-Arabia. Ambassaden vil gjerne påpeke at denne personen ikke er en saudisk statsborger og er ukjent for Saudi-Arabia. Det han sa er fabrikkert og falskt og har til hensikt å fornærme Saudi-Arabia. Vi har vært i kontakt med den norske regjeringen for at Saudi-Arabia får ytterligere informasjon i denne saken. Saudi-Arabia forbeholder seg retten til å ta de nødvendige rettslige tiltak mot ovennevnte for å beskytte Saudi-Arabias rettigheter. English: Statement from the Royal Embassy of Saudi Arabia in Oslo: The Embassy is informed about what has been circulated in some media in regards to Mr. Iyad el-Baghdadi and the allegations against the Kingdom of Saudi Arabia. The Embassy would like to clarify that this person is not a Saudi citizen and is unknown to the Kingdom. What he said is fabricated and false and aims to offend the Kingdom of Saudi Arabia. We have been in contact
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Siste
  • >>