UiO - Det juridiske fakultet

Det juridiske fakultetet i Oslo er den største utdanningsinstitusjonen i landet for juristar, og ein sentral aktør innan juridisk forsking.

Saker
13
Meny

Straffene i Norge: - Er de strengere enn vi tror?6.9.2017 13:41 | Presseinvitasjon

Forskning om straffenivået og folks holdninger til straff i Norge avslører at folk undervurderer grovt straffene domstoler gir. Likevel foreslår folk lavere straffer og mindre bruk av fengsel for underslag og heroinsmugling. Prof. em. Leif Petter Olaussen ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi har forsket på straff og vil fortelle om sine forskningsfunn under Forskningsdagene på Kulturhuset 25. sept. kl. 18:00.

Det juridiske fakultetet i Oslo er den største utdanningsinstitusjonen i landet for juristar, og ein sentral aktør innan juridisk forsking.