TicketCo

Visjonen for billettselskapet TicketCo kan sammenfattes i tre ord. Events Made Easy. Selskapets målsetning er å gjøre hverdagen enklere for både arrangører og for det billettkjøpende publikum. Ved hjelp av ny teknologi ønsker TicketCo å forandre billettverdenen ikke bare nasjonalt, men internasjonalt. Nøkkelen er selvbetjente og mobile billettløsninger som eliminerer arbeidskrevende registreringsprosesser og kostbart utstyr til billettprinting og -verifisering, og som fortløpende genererer salgsdata som muliggjør måling og optimalisering av salgsfremmende tiltak.

Saker
2
Meny

Visjonen for billettselskapet TicketCo kan sammenfattes i tre ord. Events Made Easy. Selskapets målsetning er å gjøre hverdagen enklere for både arrangører og for det billettkjøpende publikum. Ved hjelp av ny teknologi ønsker TicketCo å forandre billettverdenen ikke bare nasjonalt, men internasjonalt. Nøkkelen er selvbetjente og mobile billettløsninger som eliminerer arbeidskrevende registreringsprosesser og kostbart utstyr til billettprinting og -verifisering, og som fortløpende genererer salgsdata som muliggjør måling og optimalisering av salgsfremmende tiltak.