Stiftelsen Norsk Luftambulanse

  • Stiftelsen Norsk Luftambulanse er en ideell organisasjon med mer enn 360 000 givere og støttespillere.
  • Målet er å utvikle luftambulansetjenesten gjennom forskning, utviklingsprosjekter og undervisning til beste for akutt syke og alvorlig skadde.
  • Stiftelsen Norsk Luftambulanse representerer et av Europas største forskningsmiljøer innen akuttmedisin.
  • Stiftelsens heleide datterselskap, Norsk Luftambulanse AS, er et operatørselskap som driver legehelikoptervirksomhet på vegne av staten.
  • Norsk Luftambulanse AS er operatør på Norges tolv baser for legehelikopter. Luftambulansetjenesten er offentlig finansiert.
Saker
15
Meny
  • Stiftelsen Norsk Luftambulanse er en ideell organisasjon med mer enn 360 000 givere og støttespillere.
  • Målet er å utvikle luftambulansetjenesten gjennom forskning, utviklingsprosjekter og undervisning til beste for akutt syke og alvorlig skadde.
  • Stiftelsen Norsk Luftambulanse representerer et av Europas største forskningsmiljøer innen akuttmedisin.
  • Stiftelsens heleide datterselskap, Norsk Luftambulanse AS, er et operatørselskap som driver legehelikoptervirksomhet på vegne av staten.
  • Norsk Luftambulanse AS er operatør på Norges tolv baser for legehelikopter. Luftambulansetjenesten er offentlig finansiert.