SOS-barnebyer

SOS-barnebyer er en politisk og religiøs uavhengig organisasjon og arbeider i henhold til FNs barnekonvensjon. SOS-barnebyers hovedoppgave er å jobbe for at alle barn får vokse opp i en omsorgsfull familie. SOS-barnebyer jobber bâde internasjonalt og i Norge.

Saker
46
Meny

Egmont Fonden gir 3,5 millioner til vennetiltak for flyktningbarn6.12.2016 15:19 | Pressemelding

– Vi kan ikke dele ut bestevenner, men vi vil legge til rette for ekte, gode relasjoner, sier Sissel Aarak i SOS-barnebyer. Med støtte fra Egmont Fonden skal organisasjonen gjøre integreringen enklere for barn som har flyktet alene til Norge. I løpet av 2017 skal ungdom i 15 kommuner være med på et helt nytt prosjekt, der de blir kjent med jevnaldrende som har flyktet alene til Norge. Prosjektet er en del av Våre nye barn, en modell for bosetting og integrering av enslig mindreårige flyktninger, og et samarbeid mellom SOS-barnebyer, Asker kommune og Husbanken. Forebygge utenforskap SOS-barnebyer har fått 3,5 millioner kroner i støtte fra Egmont Fonden til å utvikle og etablere initiativ og metoder for bruk i norske kommuner, slik at veien inn i samfunnet blir best mulig for barn alene på flukt. – Vi vet at barn og unge venter lenge før de blir bosatt i en kommune. Når de endelig får et hjem, blir de ofte sittende mye alene. Mange har minimalt eller ingen kontakt med norske ungdommer, o

Verdens første humanitære toppmøte må prioritere barn uten omsorg22.5.2016 11:00 | Pressemelding

Den 23. mai kaller FN for første gang inn til et humanitært toppmøte for å finne bedre løsninger på verdens rekordstore behov for humanitær hjelp. SOS-barnebyer retter i den anledning fokuset mot de barna som ikke har familie og omsorg. – Vi må prioritere disse barnas behov for gode oppvekstvilkår fordi det er svaret på flere av de humanitære utfordringene verden står overfor, sier leder for barns rettigheter i SOS-barnebyer Norge, Elizabeth Lie.

FNs giverlandskonferanse for Syria i London torsdag 4.februar: Omsorg og beskyttelse av barn på flukt må prioriteres nå3.2.2016 09:55 | Pressemelding

Det høye antallet barn som flykter alene, eller har mistet familien sin som følge av konflikten i Syria, er svært bekymringsfylt. SOS-barnebyer ber Regjeringen prioritere disse barna på giverlandskonferansen for Syria 4. februar. –Det krever en massiv innsats av hele det internasjonale samfunnet for å sørge for at barn som er alene får den beskyttelse og omsorg de trenger.

Krever økt satsing på barneomsorg i utviklingspolitikken7.10.2015 13:54 | Pressemelding

- Vi mener det er viktig å ta dagens flyktningekatastrofe på alvor og ønsker en styrking av Norges humanitære innsats og bistand til mennesker på flukt, eller som lever i konfliktområder, sier Svein Grønnern, generalsekretær i SOS-barnebyer. - Dette kan likevel ikke gå på bekostning av varige, stabile omsorgsløsninger for barn. Akutte kriser må ikke ta ressurser fra det langsiktige arbeidet for samfunnsstrukturer som beskytter barn.
  • 1
  • 2
  • 3
  • Siste
  • >>

SOS-barnebyer er en politisk og religiøs uavhengig organisasjon og arbeider i henhold til FNs barnekonvensjon. SOS-barnebyers hovedoppgave er å jobbe for at alle barn får vokse opp i en omsorgsfull familie. SOS-barnebyer jobber bâde internasjonalt og i Norge.