Skydda
Skydda er en av de ledende leverandørene av løsninger og produkter for personlig verneutstyr i Norden. Skyddas oppgave er med kunnskap og riktige produkter å bidra til en trygg arbeidssituasjon, høy produktivitet og best totaløkonomi. Skydda inngår i B&B TOOLS-konsernet, som forsørger industri- og byggsektoren i Nord-Europa med verktøy, industrielt forbruksmateriell og komponenter. Skydda er til stede i Sverige, Norge, Finland, Danmark og Estland.
Saker
7
Meny
Skydda er en av de ledende leverandørene av løsninger og produkter for personlig verneutstyr i Norden. Skyddas oppgave er med kunnskap og riktige produkter å bidra til en trygg arbeidssituasjon, høy produktivitet og best totaløkonomi. Skydda inngår i B&B TOOLS-konsernet, som forsørger industri- og byggsektoren i Nord-Europa med verktøy, industrielt forbruksmateriell og komponenter. Skydda er til stede i Sverige, Norge, Finland, Danmark og Estland.