Politihøgskolen

Politihøgskolen er den sentrale utdanningsinstitusjonen for politi- og lensmannsetaten, med eit eige styre som øvste organ. Politihøgskolen høyrer inn under Politidirektoratet og har til oppgåve å gi grunnutdanning for teneste i politi- og lensmannsetaten og etter- og vidareutdanning til dei tilsette i etaten. Politihøgskolen driv forskings- og utviklingsarbeid og fagleg formidling innanfor fagområda sine. Politihøgskolen har fire studiestader: Oslo, Bodø, Kongsvinger og Stavern.

Målet for Politihøgskolen er å utdanne sjølvstendige og reflekterte polititenestemenn og -kvinner, og som politi er det naudsynt å ha eit medvite forhold til eigne haldningar og til eigne val i det daglege arbeidet.

Saker
47
Meny

Stadig høyere poenggrenser ved Politihøgskolen19.7.2018 11:47 | Pressemelding

I disse dager får spente søkere over hele landet vite om de har kommet inn på studiet de ønsker seg. I årets opptak til Bachelor i politiutdanning har poenggrensene økt ved alle tre studiesteder. Den største økningen finner vi i Bodø som har gått opp 1,6 poeng, mens studiestedene Oslo og Stavern har økt med henholdsvis 0,4 og 0,8 poeng. - Stortinget besluttet å redusere antall studieplasser ved Politihøgskolen fra 720 til 550 studieplasser i år. Dette har innvirkning på poenggrensene. Imidlertid er ikke dette den eneste forklaringsfaktoren for økte poenggrenser, sier seksjonsleder for opptak og rekruttering, Ann-Lisbeth Framaas. Mange søkere med gode resultater fra videregående skole Totalt 4 706 personer søkte politiutdanning i 2018. Av disse var det 2 217 søkere som fullførte søknadsprosessen, og dermed var med i årets opptak. Etter at årets opptaksprøver var gjennomført satt Politihøgskolen igjen med totalt 975 kvalifiserte søkere i konkurransen om de 550 studieplassene. Til sammenl
  • 1
  • 2
  • 3
  • Siste
  • >>

Politihøgskolen er den sentrale utdanningsinstitusjonen for politi- og lensmannsetaten, med eit eige styre som øvste organ. Politihøgskolen høyrer inn under Politidirektoratet og har til oppgåve å gi grunnutdanning for teneste i politi- og lensmannsetaten og etter- og vidareutdanning til dei tilsette i etaten. Politihøgskolen driv forskings- og utviklingsarbeid og fagleg formidling innanfor fagområda sine. Politihøgskolen har fire studiestader: Oslo, Bodø, Kongsvinger og Stavern.

Målet for Politihøgskolen er å utdanne sjølvstendige og reflekterte polititenestemenn og -kvinner, og som politi er det naudsynt å ha eit medvite forhold til eigne haldningar og til eigne val i det daglege arbeidet.