Payr

Payr er en norsk fintech startup. Payr har lansert en betalings-app for iPhone og Andriod som gjør det enklere og billigere å betale regninger, samt gjør det enkelt å bytte til billigere og bedre leverandører av for eks. strøm, telefoni, lån, forsikring osv. Payr står klare med flere løsninger når PSD2 innføres i Europa, og i Norge tidlig i 2018. Payr´s visjon er å tilby en frittstående nettbanktjeneste med økonomirådgiving for forbrukere, som er uavhengig av hvilke banker, låneinstitusjoner og kortutstedere man har. Payr har konsesjon som betalingsforetak fra Finanstilsynet.

Saker
3
Meny

Payr er en norsk fintech startup. Payr har lansert en betalings-app for iPhone og Andriod som gjør det enklere og billigere å betale regninger, samt gjør det enkelt å bytte til billigere og bedre leverandører av for eks. strøm, telefoni, lån, forsikring osv. Payr står klare med flere løsninger når PSD2 innføres i Europa, og i Norge tidlig i 2018. Payr´s visjon er å tilby en frittstående nettbanktjeneste med økonomirådgiving for forbrukere, som er uavhengig av hvilke banker, låneinstitusjoner og kortutstedere man har. Payr har konsesjon som betalingsforetak fra Finanstilsynet.