Nye Veier
Nye Veier

Nye Veier er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Disse binder landet vårt sammen, skaper effektive bo- og arbeidsmarkeder og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier skal være en slank og effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Følg våre prosjekter på facebook:

E39 Sørvest

E18 Sørøst

E6 Innlandet

E6 Trøndelag

Saker
64
Meny

Velkommen til markering av byggestart for ny E39 fra Kristiansand til Sandnes5.10.2018 15:59 | Presseinvitasjon

Nye Veier og AF Gruppen har fredag 5. oktober signert Norges største veikontrakt til en verdi av 4,7 mrd kroner. Tirsdag 9. oktober har vi den glede å invitere pressen til høytidelig markering av byggestart for E39-prosjektet Kristiansand vest - Mandal øst, hvor samferdselsminister Jon Georg Dale foretar første spadestikk. Dette er også starten på byggingen av ny firefelts motorvei fra Kristiansand til Sandnes.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Siste
  • >>

Nye Veier er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Disse binder landet vårt sammen, skaper effektive bo- og arbeidsmarkeder og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier skal være en slank og effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Følg våre prosjekter på facebook:

E39 Sørvest

E18 Sørøst

E6 Innlandet

E6 Trøndelag