Norsk Arbeidsmandsforbund

Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) ble stiftet i 1895 av anleggsarbeidere. I dag organiserer forbundet rundt 33.000 medlemmer. Forbundet organiserer også øvrige grupper som ikke kommer under bestemte fag- eller industriforbunds virkeområder. Herunder ungdommer som er under utdanning rettet mot forbundets virkeområder. Forbundet er tilknyttet Landsorganisasjonen i Norge (LO), som har rundt 890.000 medlemmer. Forbundets fremste formål er å organisere arbeidstakere og opprette tariffavtaler for å sikre medlemmene gode lønns- og arbeidsvilkår.

Saker
13
Meny

Dørvaktene rundt Youngstorget i Oslo avblåser streiken25.1.2017 09:29 | Pressemelding

Norsk Arbeidsmandsforbund leverte i juni 2016 inn krav om tariffavtale for dørvaktene ansatt i Youngstorvet Vertskap. Kravet ble trenert fra bedriftens side hvilket førte frem til møte hos Kretsmekleren for Østlandet den 12. januar. Ikke heller her ble kravet imøtekommet, noe som førte til varsel om plassoppsigelse fra 27. januar. Youngstorvet Vertskap er et selskap som kun leverer dørvakttjenester til en rekke populære utesteder i Oslo. De som eier selskapet og styrer det har og eierinteresser i en rekke av de samme utestedene de leverer tjenester til. Etter at varselet om plassoppsigelse ble levert sendte selskapet gjennom styreleder Stefan Johan Jansen ut tilbud om høyere lønn til de ansatte, men fremdeles under tarifflønn. Bedriften har og utøvet press på enkeltmedlemmer og uorganiserte for å få den til å trekke kravet om tariffavtale. Siste utspill fra bedriften er at dersom kravet opprettholdes vil bedriften legge ned og alle ansatte mister jobben. (Se vedlegg) Disse truslene har

Historisk mulighet til ordnede lønns- og arbeidsvilkår for dørvakter i Oslos uteliv18.1.2017 15:36 | Pressemelding

Youngstorvet Vertskap er et vaktselskap som i all hovedsak driver med dørvakttjenester til et tjuetalls utesteder rundt Youngstorget i Oslo. Dørvaktene i Youngstorvet Vertskap jobber kvelder, netter og helger for å holde Oslos uteliv trygt. Nå vil de ha ordnede lønns- og arbeidsforhold. Går ikke bedriften med på tariffavtale, blir det streik. Youngstorget har vært og er fortsatt en viktig plass for venstresiden, hvilket også gjør streiken for rettferdige lønns- og arbeidsvilkår til en viktig symbolsk kamp. -Store deler av utelivet i Oslo fremstår som kjent nærmest som et tarifftomt rom, med få unntak. Kravet fra de ansatte ved Youngstorvet Vertskap er derfor ikke bare viktig for dem personlig. Dette bidrar også til å sette søkelys på hele bransjen og nødvendigheten av uteliv som er ryddig med gode arbeidsforhold for de ansatte, konstaterer forbundsleder Erna Hagensen. Styret i selskapet har gjennom en rekke datterselskaper eierinteresser og styrerepresentasjon i noen av de samme uteste

Fare for streik i Oslos kulturelle og politiske hjerte12.1.2017 16:59 | Pressemelding

Forbundssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund,Terje Mikkelsen, møtte i dag dørvaktselskapet Youngstorvet Vertskap hos Riksmekleren. Målet var å få opprettet tariffavtale, men vi lyktes ikke komme til enighet. Mest sannsynlig blir det streik fra kl. 8 fredag 27.januar. I løpet av det siste året har vi i Norsk Arbeidsmandsforbund lyktes organisere 70% av dørvaktene i Youngstorget Vertskap. En bransje som tidligere vært en utfordring å organisere og noe vi er stolte over. Youngstorvet Vertskap leverer vakttjenester til over 20 utesteder i Oslo, blant annet de populære stedene på og rundt Youngstorget; Internasjonalen, Kulturhuset, Mono, Revolver og Bonanza. Andre steder som blir rammet er Blå langs Akerselva, Lompa på Grønland og Postkontoret på Tøyen. Youngstorget har vært og er fortsatt en viktig plass for venstresiden, hvilket også gjør streiken for rettferdige lønns- og arbeidsvilkår til en viktig symbolsk kamp. Våre medlemmer har kjempet for å opprette tariffavtaler, dessverre uten he

Enighet i lønnsoppgjøret for vekterne20.5.2016 00:45 | Pressemelding

Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service har kommet fram til revidert forslag om vekteroverenskomst 2016 – 2018.  Forbundsleder Erna Hagensen er fornøyd med resultatet i forhandlingene. Forslag til overenskomst opprettholder lønnsnivået for vekterne. Det ble en økning på 3,50 kr pr time på de ulike lønnstrinnene. Det ble og en økning på 2,50 kr pr time på fagbrevtillegget. En ble enige om økning av forsikringsdekningen for vekterne, samt likebehandling mellom heltid og deltid. Norsk Arbeidsmandsforbund har også fått gjennomslag for noen tekstendringer, deriblant presiseringer om lærlingelønn. Forbundsleder Erna Hagensen sier i en kommentar at hun er glad og lettet over at de har klart å komme til enighet, uten å måtte gå veien om Riksmekleren. Protokollen ettersendes om kort tid. Et enstemmig forhandlingsutvalg anbefaler medlemmene å stemme ja til det fremforhandlede resultatet i uravstemningen. Kontaktinformasjon: Erna Hagensen, forbundsleder, tfn 905 58 279Stina Bergsten, kommunika

Enighet i lønnsoppgjøret for anleggsarbeidere12.5.2016 18:30 | Pressemelding

Det ble i dag enighet mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og BNL om forslag til revidert overenskomst for anleggsbedrifter 2016-2018. Partene har hatt en pause i forhandlingene på en måned. Det har vært fornuftig å bruke mere tid. I dag har det vært reelle og gode forhandlinger.  Forhandlingsleder Helge Haukeland er fornøyd med forhandlingsløsningen som er oppnådd. Anleggsarbeidere tar ansvar i lag med BNL for å sikre fremtidens arbeidsplasser ved å prioritere en økning av minstelønn, og for å sikre mest mulig like konkurranseforhold. Aktørene i bransjen må nå innrette seg nærmere det reelle norske lønnsnivået. For å prioritere fagkompetense har fagbrevtillegget blitt hevet.            .           Det er en enstemmig forhandlingsdelegasjon som anbefaler medlemmene til å stemme ja i uravstemningen, sier Haukeland. Økonomiske rammer Fagbrevtillegg er hevet fra 8 kr/t til 10 kr/t. Minstelønn er hevet til 198 kr/t ved 37,5 timers uke. Grunnlaget for godtgjørelse ved overtidsarbeid og forsk

ENIGHET OM FORSLAG TIL OVERENSKOMST FOR MASKINENTREPRENØRENE11.5.2016 17:30 | Pressemelding

Norsk Arbeidsmandsforbund og Maskinentreprenørenes forbund (MEF) har kommet til enighet om følgende forslag til revidert overenskomst for maskinentreprenørene 2016-2018:   Forhandlingsleder Helge Haukeland er fornøyd med oppgjøret og sier seg spesielt glad for å ha fått løftet pensjon fra 3 til 4 prosent. MEF har vist seg samarbeidsvillige og konstruktive under forhandlingene.  Ett enstemmig forhandlingsutvalg anbefaler medlemmene om å stemme ja ved uravstemningen.   Lønn Tjenestepensjon øker med 1 prosent, fra 3 prosent til 4 prosent. Minstelønnssatsen i økes med kr 3,50,- pr time fra 1. mai 2016. Ny minstelønnssats er 177,- per time fra 1.mai 2016. Nytt tillegg for arbeid i tunnel på stuff under dagen. Det gis et tillegg på 20,- per time ved boring, rensk, sikring og opplasting på stuff.   Kontaktinfo: Helge Haukeland, nestleder, 995 37 772 Stina Bergsten, kommunikasjonsrådgiver, 954 49 203

Enighet i lønnsoppgjøret for renhold10.5.2016 04:27 | Pressemelding

Dato: 10.05.2016 Enighet om forslag til overenskomst for renholdsbedrifter Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO-Service kom i natt til enighet om forslag til løsning i meklingen for lønnsoppgjøret i renholdsbransjen. Det blir derfor ingen streik i renholdsbransjen på tirsdag. Forbundsleder Erna Hagensen i Norsk Arbeidsmandsforbund sier i sin kommentar at hun er godt fornøyd med det økonomiske resultatet for oppgjøret. Denne gruppen er dominert av kvinner, og man har oppnådd en lønnsøkning på kr. 4,83 - per time. Man har også hevet fagbrevstillegget med kr. 2,50,-. Vi har fått til vesentlige tekstendringer i avtalen som har vært viktige, som for eksempel fast månedslønn for renholderne. I tillegg er partene enige om at man i perioden skal sette ned et utvalg som skal se på problematikken rundt ytelser, arbeidstid og sunne konkurranseforhold i bransjen. Resultatet sendes nå ut til uravstemning hos medlemmene.   Kontaktinfo Erna Hagensen, forbundsleder, tel. 905 58 279Stina Bergsten, kommunik

Det ble i natt enighet mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO-Service4.5.2016 03:06 | Pressemelding

Pressemelding fra Norsk Arbeidsmandsforbund   Dato: 03.05.2016   Det ble i natt enighet mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO-Service om forslag til revidert overenskomst for Service,- og vedlikehold 2016-2018.   Forhandlingsleder Brede Edvardsen er fornøyd med forhandlingsløsningen som er oppnådd. Det er en enstemmig forhandlingsdelegasjon som anbefaler forslaget sier Edvardsen.   Økonomiske rammer for oppgjøret:   Generell minstelønn økes                                                           6,0%    til kr 158,67 pr time Minstelønnssatsen for flyvedlikehold økes                                 5,8%    til kr 177,83 pr time Minstelønnssats for skadesanering og skadedyrbekjempelse økes 5,8% tilkr161,55pr time Minstelønnssatser for vaktmestre økes                                      5,8%    til kr 158,69 pr time Minstelønnssatsene for industriservice økes                              5,8%    til kr 155,53 pr time Minstelønnssatsen for flerfaglig tjenester økes                   

Pressemelding fra Norsk Arbeidsmandsforbund27.4.2016 19:12 | Pressemelding

Dato: 27.04.2016 Det ble i kveld enighet mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og Norsk Industri om forslag til revidert overenskomst for bedrifter i bergindustrien 2016-2018. Forhandlingsleder Erna Hagensen er fornøyd med forhandlingsløsningen som er oppnådd. Det er en enstemmig forhandlingsdelegasjon som anbefaler forslaget, sier Hagensen. Økonomiske rammer for oppgjøret:Minstelønnen               økes med 6,5 %Fagbrevtillegget           økes til kr 13Matpengetillegget        økes til kr 82,50 Lønn for arbeidstakere under 18 år økes med 25 kr pr.time. Tilleggsbetalingen for skiftarbeidere som arbeider helkontinuerlig skiftarbeid på helligdager økes fra kr 50,- pr til kr 150,-. Norsk Arbeidsmandsforbund har fått gjennomslag for viktige tekstendringer i forbindelse med overtid på lørdager, og dager før helligdager. Partene ble også enige om å ta med tekstendringer fra frontfaget. Partene er enige om å sette ned et utvalg som skal se på avlønning av realkompetanse. Alle tillegg gis med virkn

Pressemelding fra Norsk Arbeidsmandsforbund19.4.2016 21:47 | Pressemelding

Det ble i kveld enighet mellom Norsk Arbeidsmandsforbund, Fellesforbundet og BNL om forslag til revidert overenskomst for bedrifter i asfalt- og veivedlikeholdsbransjen 2016-2018. Forhandlingsleder Helge Haukeland er fornøyd med forhandlingsløsningen som er oppnådd. Det er en enstemmig forhandlingsdelegasjon som anbefaler forslaget, sier Haukeland. Økonomiske rammer for oppgjøret: Øvede arbeidstakere                                                    økes til 188 ,- p/tArbeidstakere med yrkeserfaring                                 økes til 181,- p/tArbeidstakere over 18 år uten yrkeserfaring                økes til 175,- p/t Fagarbeidere                                                                økes til 14,- p/t Bastillegg                                                                      økes til 13,- p/t og 16,-p/t Smusstillegg                                                                 uendret på 17,30,-Tillegg for arbeid i tunnel og lukkede rom                    økes t

Pause i forhandlingene om overenskomst for anleggsbedrifter13.4.2016 22:59 | Pressemelding

Norsk Arbeidsmandsforbund og BNL har tatt en pause i forhandlingene om forslag til revidert overenskomst for anleggsbedrifter 2016-2018. Forhandlingene tas opp igjen 12.maj kl 09.00. Forhandlingsleder Helge Haukeland fra Norsk Arbeidsmandsforbund sier i en kommentar at de hadde utfordringer vedrørerende minstelønn og tarifftillegg.  For ytterligere kommentarer kontakte: Helge Haukeland, nestleder, tlf. 995 37 772 Stina Bergsten, kommunikasjonsrådgiver, tlf. 954 49 203

Pressemelding fra Norsk Arbeidsmandsforbund12.4.2016 20:26 | Pressemelding

Dato: 12.04.2016   Brudd på forhandlingen om overenskomst for renholdsbedrifter.   Norsk Arbeidsmandsforbund har brutt forhandlingene med NHO Service om forslag til revidert overenskomst for renholdsbedrifter 2016-2018. Forhandlingsleder Erna Hagensen fra Norsk Arbeidsmandsforbund sier i en kommentar at de hadde gode diskusjoner underveis i forhandlingene, men klarte ikke å bli enige om de økonomiske rammene for lønn til renholdere.  Dermed går forhandlingene videre til riskmekleren for renholdoverenskomsten. Det vil over 5000 medlemmer av Norsk Arbeidsmandsforbund innenfor renholdsektoren. Tidspunkt for mekling er ennå ikke fastsatt.   For ytterligere kommentarer kontakt: Erna Hagensen, forbundsleder, tlf. 905 58 279 Stina Bergsten, kommunikasjonsrådgiver, tlf. 954 49 203

Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) ble stiftet i 1895 av anleggsarbeidere. I dag organiserer forbundet rundt 33.000 medlemmer. Forbundet organiserer også øvrige grupper som ikke kommer under bestemte fag- eller industriforbunds virkeområder. Herunder ungdommer som er under utdanning rettet mot forbundets virkeområder. Forbundet er tilknyttet Landsorganisasjonen i Norge (LO), som har rundt 890.000 medlemmer. Forbundets fremste formål er å organisere arbeidstakere og opprette tariffavtaler for å sikre medlemmene gode lønns- og arbeidsvilkår.