Norges Jeger- og Fiskerforbund

Norges Jeger- og Fiskerforbund er den eneste landsdekkende interesseorganisasjon for jegere og fiskere i Norge. Vi er en partipolitisk nøytral organisasjon, men har et sterkt jakt-, fiske-, og naturpolitisk engasjement i mange saker.

Saker
76
Meny

Jegerne frykter økt konfliktnivå rundt ulven18.3.2016 12:37 | Pressemelding

Regjeringen la i dag fram en stortingsmelding om den framtidige forvaltningen av ulv i Norge. Norges Jeger- og Fiskerforbund er kritiske til den mengden ulv det i realiteten legges opp til, og i tillegg at systemet med en snever ulvesone videreføres. - Vi frykter dessverre at dette kan bidra til et økt konfliktnivå heller enn å finne løsninger som kan virke konfliktdempende i en opphetet situasjon, sier generalsekretær Espen Søilen i NJFF.

Krever handling mot lakselus15.11.2015 11:08 | Pressemelding

Norges Jeger- og Fiskerforbund avholdt i helgen landsmøte i Haugesund. Landsmøtet ber i en resolusjon om at myndighetene tar nødvendige grep og stille klare krav til oppdrettsnæringen om bruk av lukkede anlegg eller andre teknologiske løsninger som eliminerer utfordringene knyttet til lakselus. Det må stilles krav om at all form for videre vekst må ta i bruk slik teknologi og det må på plass en framdriftsplan med tidsfrister for å fase all eksisterende produksjon over i slike anlegg.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Siste
  • >>

Norges Jeger- og Fiskerforbund er den eneste landsdekkende interesseorganisasjon for jegere og fiskere i Norge. Vi er en partipolitisk nøytral organisasjon, men har et sterkt jakt-, fiske-, og naturpolitisk engasjement i mange saker.