Lotteri- og stiftelsestilsynet

Lotteri- og stiftelsestilsynet er et statlig organ som omfatter to fagtilsyn – Stiftelsestilsynet med tilsynsansvar for 6900 norske stiftelser, og Lotteritilsynet. Lotteritilsynet er delt i to avdelinger; frivillighetsavdelingen og pengespillavdelingen.
Frivillighetsavdelingen i Lotteritilsynet forvalter det norske lotterimarkedet, har ansvar for ordningen med kompensasjon av merverdiavgift til det frivillige Norge, og fører tilsyn med grasrotandelen hos Norsk Tipping. Pengespillavdelingen har ansvar for kontroll av spillene til Norsk Tipping og Norsk Rikstoto, ansvar for arbeidet vårt med markedskontroll og spilleatferd, og ansvaret den nye kampfiksingsenheten. Tilsynet ligger i Førde, og har i dag ca.70 ansatte  For mer informasjon om organisasjonen og oppgavene våre, se
www.lottstift.no.

Saker
13
Meny

6 av 10 vet ikke at utenlandske spillselskaper ikke har lov til å reklamere i Norge13.6.2016 14:50 | Pressemelding

I en ny spørreundersøkelse fra Respons Analyse kommer det frem at forvirringen rundt det norske regelverket for utenlandske pengespillselskaper er stor. Nå intensiverer Lotteritilsynet informasjonsarbeidet. Lotteritilsynet har sendt ut en veileder til alle som har fått eller kan få en henvendelse fra et utenlandsk spillselskap om at et samarbeid med disse kan være ulovlig, og at det kan føre til at flere nordmenn får problemer med pengespill.

Halvparten av de som spiller på utenlandske nettkasinoer er risiko- og problemspillere9.6.2016 11:30 | Pressemelding

En ny befolkningsundersøkelse om penge- og dataspillproblemer i Norge ble lagt frem av Lotteritilsynet i dag. Den viser at det finnes 122.000 risiko- og problemspillere i den norske befolkningen, noe som er omtrent på samme nivå som i 2013, før Norsk Tipping lanserte sine kasinospill. Samtidig viser undersøkelsen gjort av Universitetet i Bergen at det er stor risiko med utenlandske nettkasinoer.

Lotteri- og stiftelsestilsynet er et statlig organ som omfatter to fagtilsyn – Stiftelsestilsynet med tilsynsansvar for 6900 norske stiftelser, og Lotteritilsynet. Lotteritilsynet er delt i to avdelinger; frivillighetsavdelingen og pengespillavdelingen.
Frivillighetsavdelingen i Lotteritilsynet forvalter det norske lotterimarkedet, har ansvar for ordningen med kompensasjon av merverdiavgift til det frivillige Norge, og fører tilsyn med grasrotandelen hos Norsk Tipping. Pengespillavdelingen har ansvar for kontroll av spillene til Norsk Tipping og Norsk Rikstoto, ansvar for arbeidet vårt med markedskontroll og spilleatferd, og ansvaret den nye kampfiksingsenheten. Tilsynet ligger i Førde, og har i dag ca.70 ansatte  For mer informasjon om organisasjonen og oppgavene våre, se
www.lottstift.no.