LO
Følg
Følg

Følg saker fra LO

Registrer deg med din epostadresse for å få de nyeste sakene fra LO på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Landsorganisasjonen i Norge (LO) er Norges største lønnstakerorganisasjon. Over 880 000 medlemmer er organisert i fagforbund som er tilsluttet LO. Av de LO-organiserte er 50 prosent kvinner.

Kommentar til statsbudsjettet 2014 fra LO14.10.2013 10:23 | Pressemelding

Stoltenberg IIs siste statsbudsjett viderefører en politikk som har bidratt til å gi Norge en enestående økonomisk utvikling i åtte år på tross av stor finanskrise: Antall arbeidsplasser har økt med 47 000 per år; ti ganger det en fikk i perioden 2001- 2005* Reallønnsøkningen har vært ca 3 pst årlig; langt over det historisk vanlige Full barnehagedekning med over 60 000 flere barn i barnehage og størst økning av plasser til de minste barna. Utvidet foreldrepermisjon fra 43 til 49 uker og innføring av tredelt permisjonsordning. Kraftfull satsning mot ufrivillig deltid og en lovfestet rett til ansettelse i reell stillingsprosent Samfunnsutviklingen er også snudd i en mer solidarisk retning sammenliknet med Bondevik-II perioden, men også de hovedtendenser vi ser internasjonalt. I de fleste land er det etter våre standarder massearbeidsløshet, stadig skeivere fordeling av inntekt og makt.   De rød-grønne klarte på tross av økt innslag av lavinntektsgrupper gjennom innvandring å stoppe ut

Viktige løft for sykehusene15.8.2013 14:56 | Pressemelding

- Sykehusene er en sentral del av velferdsstaten. Vi må sikre at kvaliteten og kapasiteten er på topp, og at alle får lik tilgang til helsetjenester. Det er store behov for ressurser til både bygg, utstyr og for å kunne ta i bruk nye medisinske metoder. Da må man prioritere det foran kutt i skattene, slik regjeringen nå gjør, sier LO-leder Gerd Kristiansen. Hun er fornøyd med de nye grepene som helseministeren og statsministeren presenterte i dag. - Jeg er glad for at man også tar på alvor at det er viktig å utvikle sykehusene på lag med de som jobber der, øke kompetansen hos alle ansatte og ikke minst bygge en heltidskultur, slår LO-lederen fast.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Siste
  • >>

Landsorganisasjonen i Norge (LO) er Norges største lønnstakerorganisasjon. Over 880 000 medlemmer er organisert i fagforbund som er tilsluttet LO. Av de LO-organiserte er 50 prosent kvinner.