LO

Landsorganisasjonen i Norge (LO) er Norges største lønnstakerorganisasjon. Over 880 000 medlemmer er organisert i fagforbund som er tilsluttet LO. Av de LO-organiserte er 50 prosent kvinner.

Kommentar til statsbudsjettet 2014 fra LO14.10.2013 10:23 | Pressemelding

Stoltenberg IIs siste statsbudsjett viderefører en politikk som har bidratt til å gi Norge en enestående økonomisk utvikling i åtte år på tross av stor finanskrise: Antall arbeidsplasser har økt med 47 000 per år; ti ganger det en fikk i perioden 2001- 2005* Reallønnsøkningen har vært ca 3 pst årlig; langt over det historisk vanlige Full barnehagedekning med over 60 000 flere barn i barnehage og størst økning av plasser til de minste barna. Utvidet foreldrepermisjon fra 43 til 49 uker og innføring av tredelt permisjonsordning. Kraftfull satsning mot ufrivillig deltid og en lovfestet rett til ansettelse i reell stillingsprosent Samfunnsutviklingen er også snudd i en mer solidarisk retning sammenliknet med Bondevik-II perioden, men også de hovedtendenser vi ser internasjonalt. I de fleste land er det etter våre standarder massearbeidsløshet, stadig skeivere fordeling av inntekt og makt.   De rød-grønne klarte på tross av økt innslag av lavinntektsgrupper gjennom innvandring å stoppe ut

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Siste
  • >>

Landsorganisasjonen i Norge (LO) er Norges største lønnstakerorganisasjon. Over 880 000 medlemmer er organisert i fagforbund som er tilsluttet LO. Av de LO-organiserte er 50 prosent kvinner.