LHL
Saker
55
Meny

Fysisk aktivitet for eldre kan forebygge hjerneslag9.5.2016 09:33:20 CEST | Pressemelding

Tirsdag 10. mai er det både Verdens aktivitetsdag og den europeiske hjerneslagdagen. Det er tilfeldig. Men koblingen mellom aktivitet og hjerneslag er ikke det. Fysisk inaktivitet er en risikofaktor for slag og fysisk aktivitet er viktig for å forebygge hjerneslag. Rundt 80 prosent av de som får hjerneslag er over 65 år. Nå viser ny forskning at mer fysisk aktivitet og trening også for de over 70 år er forbundet med mindre sjanse for å få blant annet hjerneslag.

Nasjonal hjerneslagkampanje kan redde liv!2.5.2016 08:46:38 CEST | Pressemelding

Helse- og omsorgsminister Bent Høie varslet i dag at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett vil bevilge 10 millioner kroner til en nasjonal informasjonskampanje om hjerneslag. – Både LHL Hjerneslag og fagmiljøene har pekt på at det er nødvendig med en slik kampanje. Vi er svært glad for at vi har en statsråd som tar tak i utfordringene på hjerneslagområdet. Dette kan bidra til å redde liv, sier generalsekretær Tommy Skar i LHL Hjerneslag.
  • 1
  • 2
  • 3
  • Siste
  • >>