Landbruks- og matdepartementet

Pressevakt: 22 24 91 40
E-post: LMD-Pressevakt@lmd.dep.no
Pressevakten er betjent hverdager mellom kl. 08.00-15.45

E-post: postmottak@lmd.dep.no

Saker
31
Meny

Presseinvitasjon: Dale til Trøndelag10.4.2018 15:50 | Presseinvitasjon

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale besøker torsdag 12. april Frosta, Inderøy og Mære. Den 19. oktober i fjor var Vegard Skjesol fra Levanger med Dale en dag på jobb. Han var med statsråden på møter i departementet og gardsbesøk i Østfold. Skjesol var valgt ut gjennom programmet "Leder for en dag", som er et årlig arrangement i regi av Ungt Entreprenørskap og Manpower Group. Nå har Skjesol invitert landbruks-og matministeren til gjenvisitt på Mære landbrukssskole, der han er elev.

Forholdstala for mjølkekvoter i 2017 er fastsett18.11.2016 17:35 | Pressemelding

Landbruks- og matdepartementet har gjennomført kvotedrøftingar med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. På bakgrunn av dette har Landbruks- og matdepartementet fastsett forholdstalet for disponibel kvote for kumjølk til 0,98 og forholdstalet for disponibel kvote for geitemjølk til 0,96 for kvoteåret 2017. Dette er ein reduksjon sammenlikna med førre kvoteår for både produksjon av kumjølk og geitemjølk.
  • 1
  • 2
  • Siste
  • >>

Pressevakt: 22 24 91 40
E-post: LMD-Pressevakt@lmd.dep.no
Pressevakten er betjent hverdager mellom kl. 08.00-15.45

E-post: postmottak@lmd.dep.no