Kystverket

Kystverket er ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining. Kystverket arbeider aktivt for ein effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringas behov for framkome og effektive hamner. Kystverket driv førebyggande arbeid og reduserer skadeeffektane ved akutt forureining, og medverkar til ein bærekraftig utvikling av kystsona. Kystverket ligg under Samferdselsdepartementet.

Saker
147
Meny

KNM Helge Ingstad-aksjonen: Om Kystverket og statlig oljevernaksjon26.2.2019 09:46:04 CET | Pressemelding

Etter at fregatten KNM Helge Ingstad og tankskipet SOLA TS natt til 8. november kolliderte nord for Sture-terminalen i Øygarden kommune i Hordaland, besluttet Kystverket samme dag at dette er en statlig aksjon mot akutt forurensning (populært omtalt som oljevernaksjon). Men hva innebærer dette i praksis? Hva skjer når Kystverket beslutter statlig aksjon? Hvilke ressurser og virkemidler tas da i bruk?
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Siste
  • >>

Kystverket er ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining. Kystverket arbeider aktivt for ein effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringas behov for framkome og effektive hamner. Kystverket driv førebyggande arbeid og reduserer skadeeffektane ved akutt forureining, og medverkar til ein bærekraftig utvikling av kystsona. Kystverket ligg under Samferdselsdepartementet.