Jernbaneverket
Jernbaneverket skal på vegne av staten drifte, vedlikeholde og bygge ut statens jernbaneinfrastruktur med tilhørende anlegg og innretning. Jernbaneverket har ansvar for trafikkstyringen på det nasjonale jernbanenettet. Denne omfatter kapasitetsfordeling, ruteplanlegging og operativ trafikkstyring, herunder togledelse og publikumsinformasjon på stasjoner.
Saker
72
Meny

Grenlandsbanen tar deg raskere mellom Oslo og Kristiansand4.7.2016 15:30 | Pressemelding

• Reisetiden Oslo-Kristiansand kan bli redusert til 3 timer og 23 minutter • Antallet reisende med tog vil øke betraktelig • Grenlandsregionen vil bli styrket Konseptvalgutredningen om sammenkoblingen av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen ble i dag overlevert til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. – Hovedkonklusjonen er at Grenlandsbanen vil være samfunnsøkonomisk lønnsom når vi regner med ringvirkningene, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger. I rapporten anbefaler Jernbaneverket videre planlegging av det midtre alternativet via Porsgrunn og med stopp i Tangen (Kragerø) for fjerntogtrafikken. Jernbaneverket anbefaler at det bygges dobbeltspor. To spor gir muligheter for å kjøre flere tog, noe som bidrar til at lønnsomheten øker. Raskeste reisetid mellom Kristiansand og Oslo kan bli redusert fra dagens 4 timer og 28 min til 3 timer og 23 minutter. – Analysene viser at toget vil ta en økt andel av markedet med en så kort reisetid, sier Elisabeth Enger, som mener at Grenlandsbanen vil k

Norsk-svensk enighet om jernbane over grensen24.5.2016 13:11 | Pressemelding

– Dette er et godt forarbeid til en grenseoverskridende utvikling av jernbanen mellom Norge og Sverige, sier regiondirektør Sjur Helseth. 23. mai leverte Jernbaneverket utredningen «Oslo–Gøteborg, Utvikling av jernbanen i korridoren» til Samferdselsdepartementet. Utredningen er gjennomført i samarbeid med svenske Trafikverket. For første gang er denne jernbanestrekningen sett på som en helhet på tvers av riksgrensen.

Sterkt redusert kapasitet på jernbanen rundt Oslo S i uke 3118.12.2015 13:00 | Pressemelding

Økt satsing på jernbanen med mer penger til investeringer, fornyelse og vedlikehold fører til økt byggeaktivitet på jernbanen. Sommeren 2016 blir det hektisk anleggsvirksomhet på Oslo S og perioder med stengte strekninger eller redusert kapasitet i nord- og sørøstlig retning. Mest kritisk blir uke 31 når vi innstiller alle avganger mellom Oslo S og Grefsen, Bryn, Lillestrøm (Romeriksporten) og Ski samtidig som det er omfattende veiarbeid på Ring 3.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Siste
  • >>
Jernbaneverket skal på vegne av staten drifte, vedlikeholde og bygge ut statens jernbaneinfrastruktur med tilhørende anlegg og innretning. Jernbaneverket har ansvar for trafikkstyringen på det nasjonale jernbanenettet. Denne omfatter kapasitetsfordeling, ruteplanlegging og operativ trafikkstyring, herunder togledelse og publikumsinformasjon på stasjoner.